het Burger Collectief

Welk Nederland willen we?

 

De tijd van echte keuzes komt namelijk steeds dichterbij.

Tot op heden konden we het ons nog veroorloven om te stemmen zonder nadenken, er kwam na 4 jaar van achteruitgang altijd wel weer een periode waarin tekorten werden weggewerkt en waarbij achteruitgang werd omgezet in vooruitgang.

Daar was prima zo mee te leven.

 

Maar nu is Nederland, mede door een enorme hoeveelheid kleine partijtjes en organisaties, geen van allen een meerderheid maar tezamen zeker wel, met de rug tegen de muur gezet. We dreigen Nederland als het Nederland zoals we het kenden, te verliezen. Te verliezen aan een elite die zich verschuilt achter een enorme hoeveelheid aan nieuws, geruchten en leugens die dagelijks in ongekende hoeveelheden over ons uitgestort wordt. De media, vrijwel allemaal, is daartoe kennelijk bereid mee te werken. Van daar uit hoeven we geen echte journalistiek meer te verwachten. Klakkeloos zaken van de politiek overnemend, weglaten wat niet gehoord mag worden of zelfs dit zo verdraaien dat er complete onwaarheden gezegd worden.

Dat alles onder een bezielende leiding van een kapot politiek systeem dat zich als parlementaire democratie ten koste van alles wil handhaven. Dat daarbij zelfs grondwettelijke rechten dreigen te worden afgenomen of dat deze reeds zijn afgenomen (al dan niet geheel) doet hen geen nacht minder goed slapen.

Dat het hard werken was is het enige dat we horen.

 

En kennelijk nemen veel Nederlanders daar ook genoegen mee?

Lekker….Mark Rutte moest ‘hard’ werken. De één roept dan dat dat zijn goed recht is, de ander roept iets in de trant van ‘had je maar een vak moeten leren’ of zo. Maar zoals alle foto’s en video’s laten zien, Markje is wel de lachende Pinokkio waar dit land onder lijdt.

Lijd. Jazeker! Eigenlijk zou ik hier LIJDEN moeten typen. Want vanaf dat één dat Rutte 1 het voor het zeggen kreeg zijn zaken fout gelopen.

Er is voor zover valt te overzien, niet één thema de afgelopen bijna 12 jaar voorbij gekomen dat in de handen van Rutte 1, 2 of 3 niet gesloopt is. De sociale media staan bol met de miskleunen tot grove fouten, leugens en nalatigheden van bijna 12 jaar Rutte en zijn kompanen. Drie kabinetten Rutte van diverse pluimage die het land hebben gesloopt, het volk hebben murw gebeukt, de Grondwet met voeten hebben getreden en die nu bezig zijn alle resterende rechten om te zetten in plichten.

Het is aan ons om te bepalen hoelang we deze ongein nog laten voortduren.

 

Maar 2021 verkiezingen. En zoals bijna altijd veel ontevreden mensen die roepen dat ‘als we dan goed stemmen alles anders wordt’. Niet de eerste keer dat we dat horen. Gaat al decennia zo. Het enige wat we zien is dat onze democratische inbreng en macht, de Volksdemocratie, steeds verder wordt verdrongen door de parlementaire democratie. Ging dat landelijk steeds moeilijker? Nou, wij presenteren u de Europese Unie. Een walgelijk instituut waar niets goeds vandaan is gekomen tot op heden. Alleen wel bij machte dankzij ons hoogste rechtsorgaan, de Raad van State, om ons kabinet, wat we ook kiezen, tot zetbaas van Nederland te maken en tot een stelletje gehorige uitbaters te maken. Die maar één keuze hebben, uitvoeren wat Brussel oplegt. En dat doen ze dan ook. Soms zichtbaar, meestal verborgen onder stapels met nepnieuws, leugens en bedrog. Wat u niet ziet zal u zeker op enig moment gaan raken. Maar tegen de tijd dat het zover is heeft u niet eens meer het recht te zeggen dat u het er niet mee eens bent. Dan bent u recalcitrant (dat punt is al geweest) of u wordt als extreem, racistische, discriminerend, terroristisch, gevaar voor de samenleving weggezet.

Ding dong….politie aan de deur. In een samenleving waar we elkaar verklikken voor geld is ieder normbesef en ieder fatsoen ver verdwenen. En kennen mensen alleen nog maar liefde voor het geld en zichzelf.

 

Willen we dat Nederland? Dan stemt u ter goeder trouw datgene wat door opvoeding en scholing in uw DNA is vastgelegd.

Wilt u een ander Nederland? Een Nederland waar rechtvaardigheid de boventoon voert? Een Nederland waar de democratische meerderheid het voor het zeggen heeft en niet diegenen met de grootste ‘bek’ (ik leen hem Mark) of diegenen die elkaar in een vermeend gevoel van tekort gedaan te zijn weten te vinden?

Dan is het de hoogste tijd echt anders te stemmen. Het rechtse geluid door te laten dringen tot binnen ONS huis der democratie. Dat nagalmt en structurele beschadigingen veroorzaakt tot in de politiek gebouwen in Brussel en Straatsburg. Een geluid waar niemand meer omheen kan.

 

Er zijn een paar opties, ze benoemen doen we al vaak zat in de sociale media. U kan ze weten. Maar ook niet zomaar daarop stemmen.

De politiek is namelijk kapot tot en met het fundament. We zullen om dat te herstellen niet na verkiezingen, voort moeten blijven borduren op dezelfde kapotte fundamenten.

Er dient echt aan enorme herstelwerkzaamheden te worden gewerkt.

Een nieuw Binnenhof bouwen op verrotte fundamenten is weggegooid geld. Ook de fundamenten van de democratie zijn onderhevig aan allerlei rottingsprocessen.

Daar is maar één remedie voor.

Die van de Volksdemocratie.

 

Volksdemocratie waarbij u als burger van dit land, als belasting betalende burgers, directe inspraak krijgt. Geen parlementair besluit dat zonder uw democratische instemming nog ten uitvoer gebracht kan worden.

Op alles wordt een bindend referendum losgelaten. Voor een politiek besluit dan wel na een politiek besluit. Partij agenda’s worden verboden. We gaan niet voor wat voor partijleden goed is strijden, we gaan voor dat wat voor allemaal het beste is.

Iedere politiek partij kent goede en foute standpunten volgens iedereen.

Iedereen haalt de voor hem goede punten eruit en geeft die een nummer van 1 tot en met 5.  1 het meest belangrijk voor die persoon, 5 het minst belangrijk.

Dat gooien we op volgorde van aantal stemmen op één lijst en daarover heen komt een bindend referendum. Een Kamer gevuld met direct gekozen vertegenwoordigers, gaat deze punten van 1 tot het laatste punt, uitvoeren. Ook hier geen partij belangen meer. En geen zittingstermijnen. Als een politicus goed werk verricht zal de meerderheid hem niet willen zien vertrekken. Voldoet hij niet dan komt er zo een ander voor terug. En geen automatisme van banenpool meer voor de vertrekkende politicus!

 

Dat proces gaat niet in één dag voltrokken worden. Het zal ook vragen om zeer frequente inbreng van ons Nederlanders. Daarom digitaal stemmen. We hebben voldoende kennis en hopelijk ook draagvlak om te komen tot een niet ‘lekkend’ systeem. De stem frequentie zal zeker ook afnemen naarmate moeilijker zaken behandelt worden. Liever zorgvuldig moet u dan denken. Maar we houden te allen tijde de vinger aan de pols. En bij vragen? Dan dienen deze beantwoord te worden. Niets geheimzinnigs of ‘in het belang van het proces dat loopt’ doe ik geen mededelingen.

Open, eerlijk, doorzichtig en confronterend. Waarbij kritiek niet naar het rijk der fabelen verwezen wordt maar serieus meegewogen wordt. Van kritiek worden we alleen maar scherper en beter.

 

U ziet voorgaande wel zitten? Maak dan de website, ook van u(!) bekend bij vriend en vijand. Want na maart 2021 zullen we, ongeacht wat voor kabinet er komt, niet meer in de al oude val moeten trappen van nogmaals 4 jaar alleen maar schelden en mopperen.

Dan zullen wij de politiek met de wil van de democratische meerderheid moeten confronteren. Desnoods spijkerhard. Rechtvaardigheid is daarbij niet perse van zelfsprekend! Immers, de politiek van nu is ook niet rechtvaardig. En je moet ze op hun eigen terrein bestrijden, niet op ons bijna niet meer bestaand terrein.

 

Zegt het voort en help mee te bouwen aan een nieuw Nederland waar we weer met elkaar kunnen leven zonder elkaar de hersens in te slaan, steken of schieten.

We verdienen zoveel malen beter.