Volksdemocratie, een weg er naar toe

Hoe vervangen we de Parlementaire democratie door een Volksdemocratie?

 

Dat is lang niet zo ingewikkeld als velen denken. En het succes hangt af van onze eigen keuzes die we maken nadat we de politiek op scherp hebben gezet.

 

Eerste dat dient te worden verwezenlijkt is het terug invoeren van het referendum. Dat zou iets zijn dat vervolgens als nooit meer af te nemen in de Grondwet zou moeten komen te staan. Zonder inbreng van de democratische meerderheid is er namelijk geen sprake van democratie. Waarbij de parlementaire democratie een farce is natuurlijk die alles behalve democratisch is of kan zijn. Zelfs niet kan worden.
150 Tweede Kamerleden en 75 Eerste Kamerleden kunnen nooit de stem van een volk vertegenwoordigen. Zonder hierbij in te gaan in het scheiden 'der machten', invloed welke er is door lobbyisten en de beïnvloeding van u vervolgens middels leugens en bedrog welke worden gedragen door de media. Pure propaganda dus.

Hoe dan wel?

Alle politieke partijen die op 1 januari 2021 bestaan, geregistreerd en ingeschreven, krijgen de optie om maximaal 7 punten op hun lijst te zetten. Deze 7 punten moeten ze zelf samenstellen als de punten voor henzelf die er toe doen.

Er ontstaat zo een lijst met aantal partijen maal 7 punten.

Daaruit gaat de Nederlandse stemgerechtigde kiezer (leeftijd daarvoor eerder naar 21 dan naar 16!) dan vervolgens per persoon 3 punten kiezen die op basis van het aantal voorkeursstemmen hoger of lager worden toegevoegd aan een lang lopend regeerakkoord. Veel stemmen voor een punt, het komt hoger in het regeerakkoord, minder/weinig stemmen en een punt komt lager te staan.

Er ontstaat zo een regeerakkoord dat, met bijsturing middels referenda, aangepast kan worden aan nieuwe ontwikkelingen.

Vervolgens.....

kunnen politici en burgers die deze punten willen gaan uitvoeren zich verkiesbaar stellen. Alleen burgers is nog niet mogelijk, vraag is ook of we dat moeten willen. Maar we zullen zeker in het begin politici moeten inzetten in verband met deuren die geopend moeten worden. Politici worden eigenlijk onze lobbyisten.
Geen partijagenda's meer, geen wijzigingen in/aan het regeerakkoord zonder dat het volk is geraadpleegd middels een referendum.

Van belang.

Van belang is hoe de media zich in de strijd gaat begeven. Blijven die volharden in list, leugen en bedrog dan afschrijven. We moeten naar een systeem (terug) waarbij journalisten de vragen stellen die er toe doen, niet de vragen die wenselijk zijn. En politici dienen die te beantwoorden. Als één van beide daar niet aan voldoet volgt vertrek. Dat leidt er dus toe dat een politicus geen zittingstijd meer kent van 4 jaar en dan moet kijken of hij herkozen kan worden. Een politicus kan blijven zitten zolang de democratische meerderheid dat akkoord vindt.
Als die meerderheid vindt dat vertrek noodzakelijk is, dan volgt ook vertrek. Geen gouden handdrukken, geen Old Boys Netwerk wat voor leuke baantjes zorgt, geen vlucht naar andere politieke baantjes. Vertrek is ook dat!

Verder.

Er is geen verder. Niet echt. Tenzij de democratische meerderheid dat wel wil.
Een kiessysteem onnodig ingewikkeld maken riekt naar fraude mogelijkheden inbouwen. Zo ook aangaande de toelating van nieuwe partijen. Daarvoor geen Kiesraad meer. En ook geen nieuwe partijen meer!
De oude mogen in naam nog blijven, hun agenda's doen er niet meer toe. Maar in de loop van een aantal verkiezingen zullen partijnamen verdwijnen en zullen alleen nog politici overblijven die zich voor minimaal 100% (dat wordt echt hard werken!) in zullen gaan zetten om het regeerakkoord dat de democratische meerderheid heeft samengesteld, ten uitvoer te brengen. 

Misbruik van het systeem.
Makkelijk gezegd, is niet toegestaan. Wordt dit toch gedaan dan volgt gerechtelijke vervolging die kan leiden tot oneervol ontslag. Waarmee ieder vangnet verdwijnt. Invloed door lobbyisten van multinationals e.d. is niet langer meer toegestaan. Overleg met bedrijfsleven voor behoud werkgelegenheid niet achter gesloten deuren maar open en bloot. Te volgen via kanalen die we al kennen. 

 

Er is nog meer te vinden hier op deze website hieromtrent. Aanvullend of toevoegend.
Leest u ook het Nieuw Beleidsplan eens door.

 

En voor alle duidelijkheid.
Niets hier geschreven staat vast. Dit is geen eenmansactie. Dit moet iets worden van de democratische meerderheid die onder het juk van de parlementaire democratie poogt uit te komen.
Geen tussenoplossingen of politieke bemoeienissen, uw keuze wordt uitgevoerd. Partijen die zich hier niet in kunnen vinden worden per direct uit welke registers dan ook verwijdert.
Verder verliezen al de verworven posities die politiek gebonden zijn. Denk aan burgemeesters & wethouders. Hiervoor komen dan rechtstreeks gekozen mensen terug.
Zo elimineert het partijstelsel met al die soms nauwelijks afwijkende agenda's zichzelf.

 

Laat u horen! Hier, in de sociale media, waar dan ook! Uw mening moet er weer toe gaan doen. Moet gehoord worden!

Reactie plaatsen

Reacties

Esmeralda Ekkelkamp
9 dagen geleden

Dit vind ik een mooi systeem die uit zal gaan naar kwaliteit van leiderschap en goed persoon kan blijven zitten, lijkt mij ook goed om zo bedrijfsleiders en leidinggevenden te kiezen. Transparantie waar maatregelen vandaan komen en waarom. Geen machtsspelletjes, vriendenpolitiek, maatregelen die ongezond zijn en gedwongen reorganisaties om mensen weg te krijgen meer. Maar gezamenlijke keuzes. Geen winst meer in 1 zak maar eerlijk delen binnen een bedrijf.
Lijkt mij mooi om op deze manier te proberen en bijschaven waar nodig.
Liefde, Licht en Waarheid.
Esmeralda Ekkelkamp