Ons Nederland

Gepubliceerd op 19 juni 2020 om 14:11

Ons Nederland

Jawel, ons Nederland. En daar is niets racistisch of discriminerend aan. Helemaal niets.

Gewoon de feiten, hoe het is.

Dit land, opgebouwd door de eeuwen heen door blanke Nederlanders en waar nu een jaar of 50 ook middels gastarbeiders aan gebouwd wordt. De afstammelingen van die gastarbeiders zien dit echter anders. Die gaan wat opgebouwd is door de eeuwen heen even in zeer korte tijd pogen te vernielen.

Dat ze daarbij de volledige medewerking krijgen van de politiek uit Brussel en Den Haag zou u niet eens meer mogen of moeten verbazen. Dat proces is al een tijdje terug ingezet. Ontvlamd aan één of ander links brein op een moment dat er meer dan afdoende geestverruimende middelen bij moeten hebben gezeten die versterkt werden door een enorme sloot alcohol. Anders kom je niet tot het formuleren van beleid dat je eigen land aan de kant zet, komt je niet tot dit soort bezopen beleid en het weg met ons idee dat we nu overal om ons heen zien ontstaan.

En waarom? Om middels veel geschreeuw, steekpartijen, moordpartijen, plunderingen en politie het leven onmogelijk maken je ongenoegen te uiten? Denken alle betrokken partijen nou werkelijk dat op deze manier racisme en discriminatie ooit zullen verminderen? Juist door op deze manier allerlei zaken de wereld in te slingeren zoals Black Life Matters dat doet met leuzen Kill Whites on Site en Only Black Lifes Matter? Niet raar staan te kijken als die grote zwijgende meerderheid hier op enige moment in tijd, en dat ligt veel dichterbij dan velen denken te weten, schoon genoeg van krijgen en dat die meerderheid stopt met zwijgen en heel het geblèr, gezeik, gezanik en gezeur dat nu door de straten wereldwijd gaat, doen verstommen.

In eerste instantie, beschaafd als die meerderheid is, zal dat met terechtwijzingen gebeuren. Waarop de korte linkse lontjes en de zwaar gediscrimineerde tere zieltjes ongetwijfeld nog één keer zullen ontbranden. Om dan de vergetelheid ingetrapt te worden door die niet langer meer zwijgende meerderheid.

Dat moment is dichterbij dan velen denken te weten.

 

Er is, zeker in Nederland geen racisme. Geen enkel. Iedereen heeft gelijke kansen. Daarbij moeten wel zaken als criminele verledens, strafbladen, misdaden, uiterlijk aangebrachte kenmerken, en vele andere zaken meegerekend worden. Ook zaken als bijvoorbeeld iemand aannemen als werkgever waarbij gekeken wordt naar werklust, inzet, inbreng, aantal keren bidden op een dag….dat is totaal geen racisme als een werkgever daarom besluit iemand aan te nemen die wel wil werken, niet ligt te bidden en gaan eisen stelt vanwege ras, religie, seksuele geaardheid of wat dan ook. Geen enkele werkgever die zijn bedrijf dan ook gedwongen in de waagschaal zou moeten stellen. Wat de overheid ook schreeuwt. Want die dragen alleen maar de boodschap uit die de NWO wil dat uitgedragen wordt.

 

Discriminatie is verrot gescholden, geslagen, gestoken, geschoten, getrapt te worden door mensen die het verdommen om te integreren. Die middels grote monden iedere discussie pogen te overschreeuwen en die op geen enkele waarneembare wijze een positieve bijdrage leveren aan het in stand houden van de normen, waarden, cultuur en wetten waarlangs Nederland zo groots is geworden. Helemaal niet door te eisen dat een eigen religie hier vaste voet aan de grond zou moeten krijgen zoals in het land van oorsprong van die religie waar vrijwel geen steen meer op de andere staat. Stenen die gemaakt zijn veelal dankzij miljarden aan hulpgelden en goederen naar die regio’s.

Het is juist discriminerend om volkeren van westerse landen een andere dan hun keuze richting uit te dwingen. Dat dit gebeurd duidt enkel en alleen maar op het satanistische plan dat er onderligt. Voor niet gelovende misschien iets heel nieuws maar wat er nu gaande is staat vrijwel letterlijk in de Bijbel geschreven. En we zijn er nog lang niet, we zijn pas net begonnen. Het wordt heel erg. Broeder tegen broeder, zuster tegen zuster. Dat zien we al. Kinderen die opstaan tegen ouderen en ouders. Ook gaande. Broeder en zuster moord. Check. Kindermisbruik is van eeuwen her. In bepaalde religies of culturen normaal, in andere niet. Wat niet uitsluit dat er altijd ook daar viezerikken zijn die hun pedofiele niet kunnen uitzetten. Net zo volhardend als draaideur criminelen.

 

Maar ook rampen, toenemende spanningen, rassenstrijd, religieuze strijd, strijd om eten, drinken, meer welvaart, meer luxe, strijd uit jaloezie, strijd uit hebzucht, onderdrukking, verarming, steeds meer en erger ziektes, milieu en klimaat problemen, het aantal conflict punten is onuitputtelijk. En er komen er dagelijks meer bij.

Oorzaak is bekend.

Het valt of staat met een gezamenlijk inzicht.

En dat is er niet meer. We leven op een wereld met vele miljarden mensen, vele landgenoten, stads- en dorpsgenoten, families, gezinnen, geloofsgemeenschappen, in raciaal gescheiden stadsdelen en meer. Maar we zijn zeker geen samenleving meer. Slechts een op één planeet neergegooide hoeveelheid (ruim 7 miljard) eenzame en alleen staande zielen. Van enig inlevingsvermogen, van enige liefde, van mededogen, van empathie, van begrip, van menselijkheid, is geen enkele sprake meer.

Om over (eerlijk) delen van wat er is maar te zwijgen.

 

Het is mijn stellige overtuiging dat we door de eeuwen heen steeds verder van God, Jezus Christus en de Heilige Geest af te gaan staan, steeds meer op mensen zijn gaan vertrouwen. Mensen die conform de Bijbelse boodschap zwak van geest en lichaam zijn. Zwakker van geest dan van lichaam. Beide waren geschapen om een eeuwigheid mee te gaan. Door de zondeval werden we sterfelijk. Ons lichaam keert terug tot het stof waaruit het geschapen is. Maar de geest niet. De geest is eeuwig.

Het is daarom goed merkbaar dat door al die ‘vrije geesten’ die u oproepen om vooral God of goden niet langer meer te erkennen. Want zie om u heen wat religie allemaal heeft aangericht roepen ze doen. En u kijkt. En ziet. Natuurlijk dat wat men wil dat u ziet. U ziet de puinhopen op de wereld in schier oneindige aantallen. Niets lijkt momenteel nog normaal. Het vertrouwen in de mensen breekt ons dus gigantisch op. De gemeenschappelijke deler, God, 10 geboden, regels die ons binden in plaats van verdelen, de boodschap van een eeuwig leven, vergeving van zondes, respect en eerbied…het is allemaal door mensen gesloopt die uit eigen belang hun ziel en zaligheid verkocht hebben voor bezit tijdens dit aardse bestaan en die het boodschappenlijstje voor het Hiernamaals hebben weggegooid. Helaas voor hen, geen garantie, geen statiegeld, geen vergeving.

Uw keuzes nu, uw houding nu, uw ongeloof, uw duivelse jaloezie, hebzucht, die gaan u voor eeuwig opbreken.

En natuurlijk, geen zorgen, God bestaat niet. Heeft voor zoveel ellende gezorgd. Nog! Dagelijks!! Dat zijn wel de ergste vrees ik. Die daden verricht door mensen tot goddelijk verklaren terwijl met een beetje inzicht je zou kunnen concluderen dat niet God hier op het orgel speelt maar de door de duivel bezeten mens.

 

Ook los van religie is e.e.a. uit te leggen. Als we inderdaad afstammen van de apen dan is e.e.a. best logisch ook. Kijk maar hoe in het dierenrijk ook steeds meer dieren tot beesten veranderen. Ook daar de nodige defecten. Door oorzaken als menselijke manipulatie, milieu en klimaat veranderingen. Die nou eens niet alleen door mensen veroorzaakt worden maar ook voorspelt zijn. Zoals steeds meer dat we afkeurend vaak waarnemen, voorspelt is door profeten wiens verhalen opgenomen zijn in de Bijbel. En ja, door de eeuwen heen zijn er fouten gekomen in het Woord. Duivelse invloeden zorgen er namelijk voor dat bijvoorbeeld theologen hun uitleg geven aangaande wat God met bepaalde woorden zou hebben bedoelt. Uhuh…als die nog enig begrip hebben omtrent ‘geloven’. Ook allerlei aftakkingen van religies zorgen voor een Bijbelse teloorgang. Er is nog maar één woord van de Schepper te geloven en dat is wat u waarneemt, voelt en begrijpt met uw hart. Niet dat wat u of anderen voor u hebben beredeneerd met hersens. Want de hersens zijn door de eeuwen heen, en zeker de laatste decennia, aan het verslechteren. De invloed van het kwaad, hersen luiheid en het verloren gaan van ons eeuwig leven zorgen ervoor dat ook die hersens slijten.

We zijn omringd door barbaren en worden daardoor zelf ook barbaren. We verlagen ons tot niveaus waar we niet zouden moeten willen zijn. Maar we kunnen niet anders meer want hoe we ook roepen dat we bepaalde zaken niet willen, ze gebeuren toch. Geen stoppen meer aan. Leest u maar eens iets omtrent de Eindtijden. De Apocalyps, het verhaal waarin nauwkeurig wordt beschreven hoe we naar het einde van de wereld zoals we die nu kennen, gaan. Uw ontkenning daarvan is ook de duivel die u een andere kant uit laat kijken. Geloven begint met accepteren van zaken die u niet kan zien. En u gaat steeds sterker geloven als u eenmaal gaat zien, voelen, proeven, merken, dat er werkelijk mee is. Maar dat vraagt meer dan de duivelse trekjes loslaten voor een moment van bezinning. Dat vraagt om volharding. En dat vinden we alleen nog maar terug in zaken als haat, nijd, afgunst, jaloezie, hebzucht, noemt u het maar. Daarin volharden we. We volharden in het najagen van aardse schatten. Want we leven toch maar één keer, na de dood is er niets meer. U bent als was in de handen van Satan. Uw oren horen niets anders meer, uw ogen zien niets anders meer, uw lichaam voelt niets anders meer, uw hersens zijn vergiftigd met niet relevante zaken die u veelal ook nog eens tot een zeer onaangenaam mens maken voor andere mensen om u heen.

U gaat zelfs, op enig moment (voor iedereen weer anders) zich gedragen als diegenen die u zegt te bestrijden. En u zal op alle mogelijke manieren bestrijden dat dit zo is.

 

Zo zal u ook dit ‘verhaal’ naar het rijk der fabelen verwijzen, heb je er weer één, religieuze zot. Ontvrienden die hap, voor gek zetten, verketteren, laat lekker zweven die zot. U doet maar. U handelt niet meer uit onwetendheid. U had beter moeten weten. U kan ook beter weten. U bent alleen te lui om ook deze voor velen realiteit, zelfs maar te aanschouwen. U gooit alle religies op één hoop voor uw gemak en schuift alle ellende aangericht door mensen door de eeuwen heen bij religies in de schoenen.

Want makkelijk, God verdedigt zich toch niet. Dat zou Hij toch wel doen als Hij oppermachtig is? Of natuurrampen voorkomen? Ziektes uitbannen? De duivel aan de kant zetten?
Yep, gaat ‘tie ook doen. Maar eerst krijgt u tot vrijwel in het oneindige de kans u te bekeren en u af te wenden van het kwaad. En stel, ik zie het niet gebeuren, maar stel dat we dat in enorme aantallen zouden doen? Dan zou het zelfs kunnen gebeuren dat de Eindtijden en de Apocalyps voorlopig niet doorgaan.

 

We krijgen ook zo’n opleving. Maar eerst zorgt Satan ervoor dat er zoveel chaos heerst en zoveel goddeloosheid, dat je wel heel erg ‘goed’ moet zijn om een nog grotere puinhoop te scheppen. Dan komt de duivel u laten zien hoe goed hij is. Tot en met wonderen toe zal hij verrichten. Hij zal vele gelovigen misleiden en hen juist voor het kwaad laten kiezen. De laatste schifting. Er zal in Jeruzalem een tempel worden gebouwd, de plannen schijnen er al te zijn, waarin een beeld van Satan wordt geplaatst. En op het piekmoment zijn satanische macht zal iedereen voor de duivel moeten knielen.

 

Zet dat eens om naar het hier en nu? Nederland onze tempel. Steeds meer mensen die in die tempel voor het kwaad op één of meerdere knieën gaan liggen. Of het nu is voor religieuze eerbewijzen namens de islam of om steun te betuigen aan Black Life Matters. Het duivelse ritueel is er al. In onze tempel. Hebzucht? Jaloezie? Ziektes, respectloosheid, honger, armoede, niet (eerlijk) delen, ruzie, hersens inslaan, onschuldigen schoppen, slaan, vermoorden, geen zorg meer, geen eten, geen (gifvrij) drinken meer, enzovoorts. Uw vertrouwen en geloof in de kracht van de mens wordt danig op de proef gesteld. Verder en verder van God af komen te staan brengt dat met zich mee. En de weg terug wordt steeds troebeler, steeds mistiger, steeds moeilijker begaanbaar want op enig moment zal u van uw aardse bezittingen afstand moeten doen en dat beeld, dat idee, verstoort iedere optie op normaal nadenken.

In oudere religieuze dwalingen namen de Egyptische koningen en koninginnen zelfs hun rijkdommen mee het graf in. Tot en met hun slaven aan toe.

Slaven. Ook zo’n punt. Toen al. Hoeveel jaren hebben de Joden niet als slaven voor Egyptische heersers moeten werken? Egypte kent vele toeristische trekpleisters die jaarlijks zonder Corona, vele miljoenen toeristen trekt. Daar moeten haast wel mensen tussen zitten die nu, je mag nu toch nog niet naar Egypte, op één of meerdere knieën liggen om ervoor te pleiten dat racisme, discriminatie en slavernij worden bestreden.

Maar zodra reizen weer mag en kan gaan we wel door de piramides lopen die door slaven zijn gebouwd. Of in het verre oosten waar hetzelfde gebeurde. Of naar landen waar slavernij nog steeds de normaal is. Waar ze ook van geen nieuwe normaal willen weten.

Maar daar worden demonstranten even wat harder aangepakt, wordt hetgeen ze uitvreten in het vrije westen met zeer harde hand neergeslagen. Dus daarom kiezen we maar uiterst laf, ervoor om te demonstreren in landen en gebieden waar dit ‘mag’. Waar we kunnen plunderen omdat de politie niet meer in mag grijpen doordat ze dat verboden is door satanische burgemeesters en regeringsleiders. Of door dictators. Die alles en iedereen die het niet met ze eens zijn de hersens (laten) inslaan.

 

En wat dat laatste betreft….dan zitten er in steeds meer landen dus dictators. Want in steeds meer landen worden de gewone burgers vertrapt en geschopt, gedood en vermoord, en doen ‘regeringsleiders’ er niets tegen.

Bewijs nummer zoveel waaruit op te maken valt dat we qua Eindtijden netjes op schema zitten.

 

Dat u er straks warmpjes bij mag zitten bij het fornuis van dhr. Morgenster.

 

Naam en adres zijn bekend bij website beheerder.

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.