Macht corrumpeert.

Gepubliceerd op 23 juli 2020 om 16:07

Macht corrumpeert.

 

Een gegeven tegenwoordig, we zien het overal om ons heen.

Waar instanties als regeringen er ooit waren, werden gekozen daarvoor ook, om dienstbaar te zijn in belang van een land en de bevolking van dat land, zien we tegenwoordig steeds vaker dat volksvertegenwoordigers zich steeds verder boven hun volk en land stellen en daartoe zichzelf macht toe-eigenen om zaken voor elkaar te krijgen.

 

Dat toe-eigenen van macht kan soms zeer kwalijk verlopen. In andere gevallen op uiterst slinkse wijze. Maar vrijwel altijd doortrapt, gemeen en via zeer veel misleiding, list, leugens en bedrog. Er is niet één land op deze wereld die, bij mijn weten, op vrijwillige basis de touwtjes in handen heeft gegeven op de wijze waarop deze touwtjes tegenwoordig gehanteerd worden door de volksvertegenwoordigingen.

Het maakt ook niet uit of een volksvertegenwoordiging ‘democratisch’ gekozen is of dat op andere wijze de macht verkregen wordt, het is altijd dat zo’n proces ten kostte gaat van de bevolking.

 

Maar daar hebben we wat op gevonden!

We installeren ongekozen machtiger instanties. Die geven we de soevereiniteit geheel in handen (stap voor stap) en dan kunnen we als ‘gekozen volksvertegenwoordigers’ ons daar altijd achter verschuilen. In ons geval, het moet van Brussel, de Europese Unie.

Een dooddoener van jewelste want het ongekozen en dus ondemocratisch geïnstalleerde politieke volk dat daar zit, is daar terechtgekomen op aanwijzingen van de vaderlandse politieke partijen. Veelal zijn het ook nog eens politici die binnen de vaderlandse politiek zich hebben ‘opgeofferd’ en zijn daardoor niet te plaatsen op een ‘prachtbaan’ in het eigen land. Dus geven we ze een magnifieke baan in het Europese Parlement. Jawel, met hoofdletters. Nog wel.

 

Het verkooppraatje om dit te kunnen blijven doen laten we verrichten door een uiterst gewillige pers, volgepropt met subsidies en toegewezen gelden, die de politiek correcte boodschap moeten verkopen. Onderwijl de andere geluiden pogen in de kiem te smoren.

En dat in de kiem smoren dat kan zelfs gaan met bruut geweld, kijkt u maar hoe intens gemeen politie ingrijpen kan zijn bij demonstraties. Men maakt zelfs gebruik van ‘lokagenten’ die, als een demonstratie te netjes verloopt en de demonstranten zich houden aan vooraf opgestelde regels, als rellen uitblijven deze wel zelf gaan veroorzaken. Daarmee de ordediensten alle redenen gevend om desnoods met geweld los te gaan op een vredige demonstratie.

 

Anderzijds, er zijn ook groeperingen binnen de samenleving die demonstraties houden waarbij voorop staat dat iedere demonstratie zal plaatsvinden zonder geweld. Dat is altijd de uitgangspositie, we verlagen ons niet tot datgene wat we willen bestrijden.

En dan zie je politie tussen demonstranten en tegendemonstranten plaatsnemen.

De demonstranten hebben de demonstratie aangevraagd, bijvoorbeeld tegen de bouw van alweer een nieuwe moskee. Ja, dit gaat even over Pegida Nederland. Ze hebben ook toestemming om de demonstratie te houden en schikken zich geheel naar toegevoegde voorwaarden. Want een verbod op demonstratie (een Grondrecht maar ach….) heb je zo te pakken.

De demonstranten van Pegida in dit geval, moeten dan door de politie beschermt worden tegen de tegendemonstranten die of bestaan uit withete moslims of uit, nog erger misschien wel, door de politiek ingehuurd fanatiek extreem uiterst links gajes, beter bekendstaand als Antifa. De ‘anti-fascisten’. Groter gajes is er niet. Maar de politie kan hier niet anders dan de Pegida demonstranten die toestemming hebben dus voor hun demonstratie, te beschermen tegen de losgeslagen horde moslims en/of Antifa gajes die, zonder toestemming, altijd toch maar weer tegendemonstraties mogen en kunnen houden. Sterker nog, als er van het Antifa gajes eentje gearresteerd wordt dan blijkt er altijd een linkse advocaat achter de hand te zijn die ‘weekenddienst’ draait en opdraaft om vrijlating en schadevergoedingen te eisen. Deze tegenbetogers zijn altijd agressief, gebruiken geweld en hebben geen toestemming.

En dan toch zien dat een voorman van bijvoorbeeld de #boeren of Pegida opgepakt wordt en afgevoerd wordt. Omdat hij/zij geen geweld gebruikt? Toestemming had? Zich aan de regels houdt?


In wat voor een land leven we als dan ook nog eens volop de geruchten rondgaan, soms bevestigd door Antifa aanhangers die zich bekeren, dat dit gajes betaald wordt door onze politieke partijen en bepaalde instellingen vanuit zogenaamde ‘Soros-gelden’

Daarbij moet u dan nooit vergeten dat de media hier een uiterst gekleurde verslaglegging van doen zodat het altijd lijkt alsof de vreedzame demonstranten van welke beweging dan ook maar tegen de gevestigde elite, zijn begonnen met geweld.

De eenzijdige berichtgeving geeft aan hoe door en door verrot onze journalistiek is.

Een journalist zonder vooringenomenheid is binnen de door de staat betaalde staatsomroep niet meer te vinden. Tot in Amerika zitten ze. Die iedere scheet die een President van de Verenigde Staten laat tot een nucleaire aanval op wie dan ook verklaren. Die vinden we vooral bij de ‘niet gebonden’ commerciëlen. U weet wel, van die omroepen die ‘geen belastinggeld’ kosten maar die wel hun journalisten altijd vooraan in de rij mogen hebben staan om een ‘prima verslag’ in elkaar te schroeven. Een verslag gestoeld op de richtlijnen die op dat moment van toepassing zijn.

Iets van pers/media die een eigen onderzoeksjournalistiek toepast is vrijwel geen sprake meer. Men kopieert het verhaal van de staatsomroep, NPO, en plakt dat in eigen bladen, programma’s of op websites. Soms niet eens enigszins aangepast maar één op één.

Copy/paste journalistiek dus. Zeer schadelijk voor de waarheid allemaal!

En dat is in een staatsgreep zoals die nu gaande is al enige tijd, dodelijk voor de democratie. Het is een machtsspel geworden.

 

Overheden zullen zich moeten doen gelden, zullen inspraak moeten stoppen. Referendum wet? U weet nog wel? Was weer zo snel verdwenen…. Want ja, als je dan als volk blijk geeft van zelfstandig nadenken dan hoort u helemaal niet gehoord te worden. U moet, te allen tijde, doen wat er gezegd wordt. Sommige politieke partijen gaan zelfs zover (D66 – D666) om knalhard te verklaren dat vaak de materie dermate ingewikkeld is dat het onverantwoord is om de burger over zaken te laten stemmen of inbreng te geven.

Vandaar dat het machtsspel doorgaat, ook nu. En vrees ik dat we gaan zien als straks Corona 2 opduikt (de tweede golf dus), dat dat wel eens consequenties kan gaan hebben voor de verkiezingen van maart 2021. Want het kan en is de politiek vast niet ontgaan dat er steeds meer verzet optreed onder het volk. Steeds meer demonstraties en steeds vaker hebben groeperingen maling aan vooraf opgestelde voorwaarden.

Men vreest de stem van het volk, haalt alleen de uiterst extreme aanhang nog in beeld, meepraters van de bovenste plank, nitwits die dat zeggen wat ze in de bek is gelegd. Uiterst gevaarlijke idioten die willens en wetens, puur uit de hoop er beter van te worden, menen deskundig genoeg te zijn om te roepen wat ze uitkramen.

 

Ik moet dan altijd aan deze wijsheid vanuit de Bijbel denken:

Prediker 10:5 Ik heb iets ergs gezien onder de zon, een vergissing die gezagdragers steeds weer maken:  6 dwazen krijgen hoge functies en bekwame mensen blijven op een lage post.

 

Dwazen hebben niet alleen de hoogste functies, ze krijgen ook de gelegenheid het hoogste woord te voeren. En mensen die ter zake kundig zijn wordt de mond gesnoerd. Hun boodschappen worden zelfs vanaf sociale media platformen verwijdert. Er is volop censuur op het niet politiek correcte en gewenste woord.

 

Die censuur neem vormen aan waar een Joseph Goebbels, minister van propaganda tijdens wereldoorlog 2 onder Adolf Hitler, jaloers op zou zijn. Want zo verblind en zo gelaten zoals veel volkeren, zeker het Nederlandse volk, de indoctrinatie ondergaat en accepteert is er eentje die in de geschiedenisboekjes zal gaan komen als de machtsgeile elite deze strijd gaat winnen. Ook al was het alleen maar om ervoor te zorgen dat ze in de geschiedenisboekjes vermeldt worden. Want de geschiedenisboekjes worden geschreven door overwinnaars, niet door verliezende partijen.

 

Tegenwoordig zien we echter dat winnende en verliezende partijen vaak decennia tot eeuwen later tot één of ander onverklaarbare vorm van zelfkastijding komen waarbij ze het boetekleed aantrekken omtrent iets waar ze nimmer deel van hebben uitgemaakt. Voorouders misschien. Neem nu de Black Live Matters beweging. Die verwijzen naar slavernij, waarbij het een feit is dat die slavernij is afgeschaft door de blanken, die nu het verwijt krijgen destijds slaven te hebben gehouden. Waar dit waar is een aantal punten:

  • Blanke slavenhouders van toen hebben de slavernij ook afgeschaft. Hoor je bijna niemand over.
  • In Afrikaanse en islamitische landen van tegenwoordig wordt nog volop slavernij gebezigd. Hoor je niemand over.
  • Van de blanke mensen van nu heeft niemand een slaaf ooit gehad.
  • Van de zwarte mensen die de BLM agenda steunen van nu, heeft niemand ooit slavenarbeid verricht.
  • Slavernij is wereldwijd nog nooit zo groots geweest.
  • Wij zijn tegenwoordig allen slaven, slaven van de elite.
  • Wij allemaal zijn de brandstof die de motoren van de elite draaiende houden.
  • We worden tegen elkaar uitgespeeld om deze waarheid niet te zien.
  • Er wordt racisme en discriminatie toegepast en bestreden op punten waar deze niet of nauwelijks aanwezig is.
  • De brandhaarden van racisme, discriminatie en slavernij worden NOOIT bestreden of genoemd.

 

En het rijtje kan nog wel wat langer gemaakt worden.

 

Slavernij, Corona, hoog- en laagopgeleid, jong en oud, gezond en ziek, verstandig en minder verstandig, veel geld of minder geld, wel werk hebben en geen werk hebben, links of rechts zijn, op alle fronten worden we tegen elkaar uitgespeeld. Heel veel mensen gaan daar in mee. Daarmee vrij spel geven aan de machtsgeile elite die prima boert op de onderlinge meningsverschillen en onenigheid die we zelf veroorzaken. En die de elite maar wat graag en met alle middelen zo lang mogelijk in stand zal willen houden.

 

Wij één front gaan vormen is een elitaire nachtmerrie. Maar gelukkig zijn we al dermate goed verdeelt dat die angst aan het afnemen is. Nu hoeft de elite alleen maar te zorgen dat wij in toenemende mate liefst, elkaar naar het leven blijven staan. Middels het verdeel en heers principe kunnen ze zo hun corrupte macht steeds verder uitbreiden. Tot we helemaal niets meer in te brengen hebben. Tot we werkelijk vrijwel allemaal, zei die nog mogen blijven leven dan, tot slaven van de elite zijn gemaakt. En daar nog blij om zijn ook. En is iemand dat niet? Dan verlinken we hem/haar! Want dan wordt je beloont, krijg je privileges. En wordt die ander door het systeem ‘opgeruimd’ op één of andere wijze.

 

De macht die de elite zo verkrijgt corrumpeert wis en waarachtig. Want die macht over uw en mijn leven, dat van uw kinderen en kleinkinderen, tot generaties verder, willen ze nooit meer kwijt. Dus globaliseren. Met alle kwalijke gevolgen van dien.

 

Deze waarheid was eeuwen terug al bekend, ook weer de Bijbel:

Prediker 5:7 Als je ziet dat in een bepaald gebied de kleine man onderdrukt wordt en dat recht en rechtvaardigheid worden verkracht, verbaas je dan niet. Want ambtenaren nemen elkaar in bescherming tot de hoogsten toe.

 

Ambtenaren, dienaren van het volk, komen er zo niet al te best vanaf. Hun straf zal dan ook enorm zijn. Maar onze gelatenheid en het niet verzetten maakt dat we op één of andere manier instemmen met wat plaatsvindt. En het niet aangaan van het gevecht met duistere krachten, satanische krachten, door de elite opgelegd, is bijna net zo erg als er deel van uit te maken.

 

Denkt u maar eens na over het volgende:

 

Bezoekt u onderstaande link eens. En zie hier hoe de World Health Organisation, de wereld gezondheidsraad, onderdeel van de United Nations (UN/VN), denkt over seksualiteit en kinderen. Dat pedofiele hoogtij viert kan geen toeval meer zijn na het lezen van deze instructies

Comprehensive Sexuality Education

Of, nu we op weg zijn naar de volgende golf Corona slachtoffers, het volgende dan?

50 Nederlanders dood per dag door medische fouten, artsen zwijgen [mini-docu]

U ziet, we krijgen te horen wat men wil toelaten gehoord te mogen worden. Verkondigers van ander nieuws, waarheid of niet, worden de mond gesnoerd.
Misschien dat uzelf of in uw directe omgeving ook wel dit soort geluiden van mensen hoort.

 

Want er is maar één waarheid en dat is uiteindelijk de waarheid van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) New World Order. En daaraan zijn inmiddels vrijwel alle democratieën ondergeschikt gemaakt. Hier en daar nog verzet, die landen en hun landen worden dan ook door de media verguist, die landen zijn amper crimineel. Aan enige zelf kritiek of aan een spiegel voorhouden bij zichzelf doet men niet bij de NWO adepten. Liever houdt men anderen de politiek correcte spiegel voor.

Dat geeft namelijk macht want je kan alle anders denkenden hierop aanspreken en indien nodig straffen of sancties opleggen

En macht op dermate wijze verkregen corrumpeert ten eeuwige male.

 

Ton hBC

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.