Democratie? Vergeet het maar

Gepubliceerd op 31 juli 2020 om 11:33

Iedere vorm van democratie kunnen we wel vergeten.

We hebben te maken met een marionetten kabinet dat zich volledig voegt naar de wensen en de wil van Brussel, de EU (het EP) welke weer gevoed worden door de almachtige NWO.

Men heeft alvorens dit te verwezenlijken eerst ervoor gezorgd dat men als heersers de beschikking kreeg over justitie en de rechterlijke macht. Ook het uitvoerende gedeelte hiervan, de politie, is volkomen in de pocket. Dienstbaar. Maar aan wie dan eigenlijk?

Dit heeft men volbracht door op sleutelposities en in opleidingen een dikke indoctrinatie te leggen die de linkse agenda te allen tijde, wat er ook met verkiezingen uit de bus komt, moet garanderen.
Als in beton gegoten lijkt wel.

Ook heeft men minder makkelijk over te nemen departementen toch weten om te vormen naar gewillige en volgzame marionetten. Hiervoor werden met name begrippen als bezuinigen doorgevoerd om zo departementen zo klein te maken en van hun middelen en mensen te ontdoen, dat die geen gevaar meer zouden kunnen opleveren voor de parlementaire democratie.
Pang pang is hier een understatement van jewelste.

De zorg? Volkomen kapot bezuinigd. En als er dan echt wat aan de hand is (nou ja, echt?) zoals corona, dan komen de hiaten vol in beeld. Dan worden we aangespoord om over te gaan tot handen klappen voor ‘de helden van de zorg’ die inmiddels al weer vergeten lijken te zijn door de politiek. Nog steeds geen €1000, ook niet daar.

De oude dag voorziening? AOW en pensioen worden gesloopt as we speak. Miljarden in kas, fondsen moeten grote reserves (buffers) aan leggen, maar waarom? Om die belachelijke rekenrente te compenseren? Wat anders?
€1800 miljard staat er op de rekening van de gezamenlijke pensioenfondsen. Reken maar dat Brussel daar wel weg mee weet gezien de corona compensatie die nu voor €750 miljard uitgedeeld wordt. Niet eens lenen, gewoon schenken! Is daar dan op zijn minste een belastingvoordeel voor de burger te behalen? Nee hoor, u moet alleen maar betalen.

Onderwijs dan? Is en gaat nog verder de vernieling in. We noemen het vanuit het ministerie ‘onderwijs vernieuwing’ maar is het pure vernieling. Autochtone leerlingen wordt zwaar tekort gedaan door de veel te grote aanwezigheid van allochtone leerlingen met taal en reken achterstanden. En bij die achterstanden blijft het niet. Docenten haken af, omdat ook cultuur, normen en waarden overboord gaan. Als de allochtonen het maar naar hun zin hebben.

De media….helemaal zo’n lachwekkende vertoning. Wat als toetssteen voor het gevoerde beleid zou moeten zijn, alle media die u maar kan verzinnen(!), zijn uiteindelijk in dienst van de overheid. En daarmee hebben ze zich volkomen geconformeerd aan het EU en NWO beleid. En ja, die hebben veel jonge ouders van nu ‘opgevoed’, die nu zelf hun kinderen dus middels een indoctrinatie programma opvoeden dat op het verplichte onderwijs nog eens wat verder bij de leerlingen/studenten nog eens extra diep erin gestampt wordt.

 

Het lachertje van onze overheid dan als laatste. Niet dat bij andere departementen niets aan de hand is maar anders wordt het ‘te lang’ voor de homepage.
De belastingdienst. Niets anders dan fouten. Ze grossieren erin, stapelen ze op, blijven zitten, blijven blunderen en wij mogen de aangerichte schade niet alleen betalen maar ook dragen.

Niets aan consequenties voor hoofden van dienst of afdelingsleiders. Nee, het blunderen bij de belastingdienst lijkt tot een kunstvorm verheven te zijn.

Gemeenten en provincies durven niets. De angst gekort te worden is te groot en men vreest toch ook steeds meer de mondiger wordende burgers. Ook daar is de rek er volkomen uit. Ze morren, doen plichtmatig alsof ze een vuist maken maar uiteindelijk zien we hier precies hetzelfde als op alle departementen.

Het is morren voor de bühne. Een beetje zwaaien met vuisten. Maar de angst gekort te worden is vele malen groter. Ook de angst het baantje als raadslid of wethouder kwijt te raken zal hier een rol spelen.

Dat zal een rol spelen is precies wat er fout zit.

Daardoor zien we dat mensen die zich NIET conformeren aan het politiek correcte verhaal, de mond juist gesnoerd worden. Die verdwijnen uit beeld, worden vervangen door mensen die wel politiek correcte geluiden produceren. En zo vult de gehele Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State, de functies van topambtenaren en hele diepgaande lagen daaronder op de departementen, zich met welwillend volk. Welwillend naar de EU agenda, naar de NWO agenda, de VN

agenda. Maar niet langer meer welwillend naar de kiezer. Die laten ze daags na de verkiezingen gewoon vallen. In één beweging met alle gedane beloftes en toezeggingen die men heeft gedaan om verkozen te worden.

Onze fout ligt als burgers van die ooit zo mooie land, en dat kan, zal en moet het zeker weer worden(!), dat we verslaafd zijn aan de politiek. We zien geen uitweg, zien geen oplossing, durven er niet eens meer aan te denken, verfoeien alles en iedereen die niet het politiek correcte geluid laten horen en zien. We denken erger in hokjes dan ooit. Daarmee een voedingsbodem vormend voor een vermeend racisme en discriminatie debat, vluchtelingen problemen en heel veel meer.
Waarom? Om u af te leiden van wat er werkelijk toe doet.

Kijkt u eens verder op deze website, zie wat de Wereld Gezondheidsorganistie (WHO) bijvoorbeeld gewoon op de website heeft staan. Omtrent de ‘matrix’ van seksuele opvoeding van kleuters tot aan jong volwassenen.
Het is te smerig om waar te kunnen en mogen zijn!
En onze politieke elite laat daar o.a. de oren naar hangen?

De parlementaire democratie is doodziek, lijdt aan geheugenverlies zo dit uitkomt, liegt en bedriegt, laat voor zich liegen en bedriegen, plukt enerzijds en gooit anderzijds miljarden over de balk, erkent democratische zaken als referenda niet eens meer en negeert gewoon de stem van de kiezer eenmaal gekozen.En ja, u mag uw twijfels kennen waar het gaat om betrouwbare cijfers als er verkiezingen zijn!

We moeten van deze zeer ongezonde politieke verslaving af! Of het gaat ons alles kosten. Ons kost het al, de generaties van nu, heel veel. Je moet er niet aan denken wat het toekomstige generaties gaat kosten. Bizar veel.

En dat allemaal om de wereldbevolking uit te dunnen, volgzaam te maken, als brandstof te laten zijn in de economische motor waarlangs de elite zich schofterig verrijkt.

U kan dat verschil maken, u moet dat verschil maken.

Denk na met de verkiezingen, doe niet wat uw genetisch (gemanipuleerd?) materiaal u al decennia lang ingeeft. Kom los van die gewoonte, denk eens aan uzelf, uw geliefden, uw kinderen, denk eens aan wat wij allemaal gezamenlijk zouden kunnen bereiken als alle wetenschap, rijkdom, kennis en al het goede dat we hebben en ooit hadden, in ons voordeel ingezet zou gaan worden. Voor de volle 100% van de wereldbevolking? En niet slechts voor dat handje vol, die 2-3%.

 

Dat verschil zou u best wat mogen kosten, uw bloeddruk doen stijgen, een brandend gevoel onder het zitvlak moeten geven.

We moeten de strijd aangaan voor zelfbestuur met als uitkomst bij wat voor verkiezing ook, dat de stem van de democratische meerderheid gehoord wordt!


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.