Is democratie werkelijk ongrijpbaar?

Gepubliceerd op 8 augustus 2020 om 14:18

Als we ons als Nederlanders nog langer laten verdelen op punten die in het leven geroepen worden juist om die verdeeldheid uit te diepen, dan ligt democratie niet eens gereed over de horizon. Dan verdwijnt echte democratie voor altijd en eeuwig uit beeld.

 

Het is juist die verdeeldheid die de politiek krampachtig in stand poogt te houden. Het ene geschil lijkt nog niet opgelost of er komen er velen voor terug.

Van klimaat en milieu naar racisme, corona en noemt u maar op.

 

Hetzelfde dus met al die crisissen. De ene crisis is nog niet uit beeld of de volgende is in de maak. En soms gaat het zo snel dat de ene crisis al arriveert voor de vorige opgelost is. Maar het motto, laat een crisis nooit verloren gaan, blijven de politici en hun leidinggevenden gewoon trouw hoor.

Geen crisis zo gek of men weet het dermate in te pakken dat iedere crisis eindigt met een teruggang van de vrijheden op vele gebieden, het duurder worden van levensonderhoud en verslechtering voor miljarden wereldbewoners met uitzondering van de zichzelf in standhoudende elite. Die worden rijker, aantallen groeien ook en willen nog rijker worden. De ultieme vorm van crisis, een fikse (wereld)oorlog, lijkt nog niet van toepassing maar reken maar, mochten we een te grote mond krijgen, dat de plannen klaar liggen. Dan mogen we sterven om hun leventje in stand te houden, sneuvelen voor hun belangen. Dan vervallen allerlei rechten, kunnen kwalijke individuen opgepakt worden en is iedere vrijheid van tafel. Dat oppakken? Daar doen velen nu al aan mee middels kliklijnen of op andere slinkse wijze. Denk even aan de werkvloer waar je niet meer met de nek wordt aangekeken als je een afwijkende mening hebt.

Nee, gaan we tegen de Nieuwe Wereld Orde in dat is oorlog het ultieme middel om een alles bepalende reset uit te voeren. Een beter crisis is er niet.

Mannen en vrouwen worden opgeroepen voor militaire dienst, weigeren om wat voor gewetensbezwaren zal niet meer kunnen. Alleen kinderen van rijke elitaire figuren zullen vrijstelling krijgen, de gewone man/vrouw mag sneuvelen. Opgeruimd staat netjes.

 

Zo bezien bepalen we dus zelf liever om onder het juk van de elite te blijven strijden tegen elkaar in plaats van de strijd aan te gaan met de elite die iedereen onderwerpt aan haar regels en wetten. Alles beter dan oorlog.

 

Maar is dat zo? Wat nou als niemand opkomt ondanks alle dreigementen? Wat nou als we onszelf bewapenen en iedereen die onszelf of onze kinderen gedwongen naar het slachtveld wil leiden, verpulveren? Als er niemand opkomt kan er in ieder geval al geen militair aan de deur komen. We zitten immers thuis. Dus politie? We weten allemaal dat velen hiervan alleen maar goed zijn in het zichzelf onsterfelijk belachelijk te maken. Een straat met 100 bewoners en 2 agenten in hun autootje. Het recht van de sterkste dan maar. Klinkt onwaarschijnlijk, ik weet het. Gaat ook niet gebeuren. Want de collaborateurs zijn nu al overal zichtbaar. Voornamelijk nog op digitale platforms. Maar ze zullen hun kans schoon zien en zich over uw en mijn lijk vestigen op voor hen eigenlijk ongekende hoogte in de samenleving. Op posities komen waar ze niet zouden mogen komen gezien de incompetentie en overduidelijke ongeschiktheid. Feitelijk is dat al gaande natuurlijk. Maar dan heet het nu nog ‘vredestijd’ te zijn. Maar we zien steeds meer sukkels op posities waar ze niet thuis horen.

 

Prediker 10:5-6 Ik heb iets ergs gezien onder de zon, een vergissing die gezagdragers steeds weer maken:  6 dwazen krijgen hoge functies en bekwame mensen blijven op een lage post.

 

Dat blijft een geweldig tekst uit de Bijbel.

 

Maar alles om het voortbestaan van de uitvreters, van de onbekwamen, van de zakkenvullers, van de dieven, de moordenaars, de genocide plegers, zeker te stellen. Het zichzelf verrijken moet doorgaan. Ongeacht de kosten aan milieu, klimaat, moeder aarde, mensen en/of dieren.

Multinationals die hele landen omspitten voor goud, olie of andere natuurlijk rijkdommen. Daarvoor betalen ze dan grof geld alleen komt dat wegens corruptie nooit aan bij het volk. Dus moet dat volk steeds grover worden onderdrukt. Om vervolgens over te gaan tot een politiek gewenst plaatje, de (parlementaire) dictatuur.

Geen vrije meningsuiting meer, geen verkiezingen of volkomen gecensureerd, leven van een vergoeding waarop je gekort wordt voor een andere mening of idee. Onderwijs wat volkomen verkloot is en alleen nog maar het politiek gewenste plaatje indoctrineert.

Geen tot weinig zorg meer. Energie die onbetaalbaar is, zo ook gezonde voeding en water. Bijna geen werk meer en dus doen we een moord om te mogen dienen als brandstof in de motor der elite……

En ondertussen mogen de politici en de hen dienende zichzelf verrijken en ons belonen voor onze vrijwillige onderdrukking met kruimels die van elitaire borden valt om vervolgens, na uitgekauwd te zijn door de politiek, als aalmoes voor het volk te werpen.

De politiek die de verborgen blijvende elite op alle fronten in bescherming neemt om vooral voor zichzelf een prima leventje zeker te stellen.

En wat zeggen ze dan? Het was hard werken hoor……

En dan de sukkels die dat beamen. Of die zijn al politiek geëngageerd of die willen tot het politieke gajes gaan behoren.

 

Volksvertegenwoordigers bestaan niet meer. De laatste is vermoord door Volkert van der Graaf. En zie hoe genadig die ervan af is gekomen! Met vervroegde vrijlating en een prachtige boerderij van rond een half miljoen. Misdaad loont immers. Net zoals de politici dat in de gaten hebben. Want hun verraad en hun liegen en bedriegen valt ook onder crimineel handelen. Maar ze worden er prima voor beloont. Of doen dat zelf wel.

Banenpools, gouden handdrukken, prachtbanen, wachtgelden, veel te hoge salarissen en alle camera’s van de media die ze maar kunnen inkijken zullen ze ook inkijken. Wat ben ik beroemd, wat ben ik goed. Goed gehaat door steeds meer mensen.

En logisch eigenlijk. Van onbegrip omwille van handelen tegen alles indruisend van wat je van een volksvertegenwoordiger zou mogen verwachten zijn we nu richting haat aan het gaan. Dat kunnen we (nog niet) kwijt en dus veel gefrustreerde mensen. Sommige, stijgende aantallen, kunnen dat niet langer aan en die raken ‘verward’. Ben je ook een keer voor die camera zeg 😊

 

Maar het oorlogsbeeld, eerder geschetst, is niet zo heel veel afwijkend eigenlijk van het interludium waarin we ons nu bevinden. Er is muziek maar die is eigenlijk en feitelijk niet meer om aan te horen, roept op tot haat, dood, moord, ziektes en nog meer ‘fraais’.

Ook dat beeld is al een feit.

 

Dus wat resteert nog? Eigenlijk maar keuze uit twee.

  1. We blijven ons rustig houden, lekker verdeeld ook, en accepteren het om na een jeugd vol indoctrinatie, ons hoofd vrijwillig op het hakblok te leggen en dan maar hopen door de kop niet boven het maaiveld te steken, dat we op onze oude dat nog een beetje door mogen leven in rust en vrede. Volkomen afhankelijk van die kruimels.
  2. We gaan er tegenin. Met zijn allen. Keihard. En accepteren geen enkele verplichting om te moeten strijden voor elitaire welvaart. Zonder militairen geen oorlog, geen doden, geen gewonden, geen verminkten, geen helden. De waren helden namelijk vechten, als dat niet anders kan, tegen het kwaad om zo oorlog te voorkomen. Want oorlog is het aller slechtste wat we kunnen krijgen.

 

Maar daar ligt die verdeeldheid in de weg. Want er zijn altijd figuren die hun gemak willen krijgen (ja krijgen, zonder er wat voor te doen tenzij stiekem) en die alleen maar aan hun eigen positie en welvaart denken. Zogenaamd natuurlijk voor de kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders maar alleen zij zelf zullen er beter van worden. Ook nu dus al middels kliklijnen. Vaak nog verborgen maar de ware NSB-ers zijn weer onder ons.

 

Inmiddels zijn vele van deze figuren op posities terecht gekomen (Prediker 10:5-6) waar ze enorme schade kunnen aanrichten. En dat ook volop gedaan hebben. En nog steeds doen. Dagelijks. Bepalen wat goed voor u is. Ons als eenheidsworst behandelen en dat op alle fronten. De goede laten bloeden voor de slechten omdat het ze ontbreekt aan moed en lef om de kwaden aan te pakken.

Veel in ambtelijke functies, veel als leidinggevenden. In posities terechtgekomen middels banenpools en op andere slinkse wijze.

 

Prediker 5:7 Als je ziet dat in een bepaald gebied de kleine man onderdrukt wordt en dat recht en rechtvaardigheid worden verkracht, verbaas je dan niet. Want ambtenaren nemen elkaar in bescherming tot de hoogsten toe.

 

Zoals vaker aangegeven, het is allemaal voorzegt. Ook mensen die geen God (willen) kennen zouden, als ze de Bijbel eens zouden lezen en de juiste connecties leggen door te lezen zonder vooroordelen, in kunnen zien dat we precies uitvoeren wat de Bijbel voorspelt. Het beschrijft het verleden, het heden en de toekomst. Waarbij één ding in de toekomst niet vast ligt. De tijdstippen waarop zaken plaats zullen vinden. Daarin hebben wij inbreng namelijk. Door te kiezen tussen goed en kwaad. En aangezien het kwaad welig tiert kunnen de voorspelde Eindtijden niet ver weg meer zijn.

 

Veel mensen horen we ook klagen over dat alles ze wordt afgenomen. Ik ook hoor. En het is ook zo! Dat begon al heel lang geleden. Er zijn namelijk altijd periodes geweest dat bepaalde figuren de leiding namen of afdwongen en meenden te moeten bepalen wat goed voor de burgers was. In vroeger tijden de kerk, Romeinse heersers, Napoleon, de slavenhouders, enzovoorts. En nu, twee wereldoorlogen rijker, de politiek die in handen is gekomen van de wereld elite, verenigt in de Nieuwe Wereld Orde. Ook hier weer (nog steeds) een hoofdrol voor religies. De paus die één wereldreligie nastreeft bijvoorbeeld. Staat letterlijk in die Bijbel. Die het kwaad u ook heeft afgenomen door u ervan te overtuigen dat er geen God bestaat, dat hijzelf, Satan, niet bestaat en dat alles wat in die Bijbel staat niet deugt en dat u wel alles moet doen wat in de Bijbel verboden is.

Een goddeloze samenleving dus. En zie om u heen wat dat ons heeft gebracht.

 

Roepen om respect in een respectloze wereld is als water dragen naar de zee. Als roepende in de woestijn. En daar staan we nu met zijn allen midden in. Die woestijn. We roepen en roepen maar worden niet gehoord. Of slechts door andersdenkenden die je aanvallen. Zelfden mensen die hetzelfde nog nastreven. En denk je beet te hebben dan kom je vaak bedrogen uit. Want als het om onbetrouwbaarheid gaat dan staan zeer veel mensen met elkaar te knokken om de hoogste plaats op het podium hoor.

 

Alleen samen gaan we dit NWO varkentje wassen. Met alle uitwassen die erbij horen. Niet door alles te blijven spelen volgens elitaire wet- en regelgeving. Dat zullen ook wij, net als zij, achter ons moeten laten. We moeten harder worden.
Of we delven het onderspit.

 

En dan blijkt die democratie een utopie, ongrijpbaar en slechts iets waar we verlekkerd naar kunnen verlangen. Maar die we nooit zullen verkrijgen!

TonhBC


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.