Open brief aan de Korpschefs van Nederland.

Gepubliceerd op 13 augustus 2020 om 15:08

Nederland raakt in een conflict verzeild waar u een redelijke bijdrage aan levert

Los van het feit dat u mijns inziens de burgerij moet beschermen, lijkt het er steeds meer op dat we via uw onderdeel in een stille burgeroorlog gaan belanden.

 

Ook ik was ooit lid van het Korps Rijkspolitie periode ’80 – ’85. Heb echter ook ervaren wat en welke impact zinloos geweld door de ME op de burger heeft. Heb daar zelfs ooit een column over geschreven “Zinloos geweld” naar aanleiding van een demonstratie in 2013.

 

U conformeert zich aan de maatregelen inzake het corona virus en volgt trouw c.q. slaafs de bevelen uit die door het Kabinet worden verordend.

Blijkbaar heeft u niet alle informatie die velen die dieper op deze materie ingaan wel hebben.

 

Er zijn verschillen van inzicht hoe het virus te benaderen. Gelukkig komen vanuit het buitenland berichten dat vele wetenschappers en medici zich niet kunnen vinden in de maatregelen van een Lock down. Laten we het woord “Intelligent “ betreffende de Lock down corona maatregelen maar niet gebruiken, want er is niets intelligents aan. Hooguit de Domheid.

 

U zou zich toch eens moeten afvragen waarom het Zelenko protocol van een New Yorkse arts, dat de Meijelse huisarts Rob Elens in Nederland succesvol toepaste en hij een score van 100% had van succes, niet toegestaan wordt als geneesmiddel.

 

Als dat protocol zou worden vrijgegeven dan kwam er amper iets van corona patiënten op een IC-bed terecht.

Alleen dat gegeven zou u aan het denken moeten zetten. De conclusie dat u voor het karretje van verdwaasde politici, dat zichzelf een Kabinet noemt, is toch de harde realiteit. U wordt misbruikt. 

 

U zou zich eens moeten afvragen waarom het RIVM, het Zelenko protocol, dit verbiedt. Belangenverstrengeling van de Overheid met de farmacie. Belangenverstrengeling van Kabinetsleden met eigenaren c.q. directeuren van de farmacie.

 

Ik snap dat u met een drukke baan als diender zelf geen tijd heeft om alle informatie te verzamelen die u wellicht andere inzichten geven. Ik snap dat u daar misschien ook niet de gedrevenheid voor bezit om dit goed te onderzoeken.

 

Kijken we nu echter naar onze Oosterburen in Duitsland dan zien we dat daar steeds meer Politie mensen mee protesteren met de burger.

 

Recent heeft de Hoofdcommissaris van Hannover Michael Fritsch op een demonstratie in Dortmund vele tientallen duizenden mensen toegesproken en ook hij bevestigd dat de maatregelen onrechtmatig zijn.

 

Hier de link: https://www.ninefornews.nl/politiecommissaris-doet-mee-met-coronaprotest-nooit-sprake-geweest-van-epidemie/

 

Een andere politieagent Bernd Bayerlein werkzaam als Gruppenfuhrer in Augsburg heeft eerst de demonstratie in Berlijn op 1 augustus meegemaakt en kon nadat hij zich in de materie verdiept had zijn mond niet meer houden. Ook hij sprak in Dortmund een grote menigte toe. Hij zal waarschijnlijk bij de komende demonstratie in Berlijn ook spreken. Zoals het met iedereen gaat die een afwijkende mening heeft is de man verplaatst.

 

Mooi is dat een weldoener hem een huis en geld aanbood als hij in problemen kwam of komt. Kijk zo gaat de Duitse burger om met kritische agenten. Die worden gekoesterd.

 

Ook in Nederland zijn er politiemensen die een afwijkende mening hebben.

 

Ik vraag u als oud-lid van het Korps om uw tijd eens te besteden aan het onderzoek naar de ware maatregelen die u namens uw Kabinet verdedigt. U zou eerder eens een onderzoek moeten opstarten of in gang zetten naar de belangenverstrengeling van Kabinetsleden en de farmacie. Waarom besteedt u daar uw tijd niet aan. Dan komen of gaat de beerput volledig open en zal blijken in welk een schimmig spel u bij betrokken bent.

 

De burger gaat de kant op van een stille burgeroorlog en daar bent u ook debet aan.

Verplichte quarantaine kan feitelijk niet op basis van het Manifest 1514 in 1960 getekend door Nederland en dat behelst het Recht op Zelfbeschikking. (Zelfbeschikkingsrecht)

 

En een hogere wet staat boven een lokale wet, zo is u toch geleerd.

 

Beste Korpschefs van Nederland, u heeft ook een gezin, kinderen of kleinkinderen. Laat een Nederland achter waarin ook zij in een echt democratisch bestel van hun leven mogen genieten.

 

Kom er niet te laat achter en laat het niet zover komen dat uw geliefden afgerekend gaan worden. Laat niet de NSB-tijd na de Tweede wereldoorlog herleven.

 

Ik verfoei elke vorm van geweld en agressiviteit, want alleen praten maar bovenal naar elkaar luisteren levert iets op. Geweld komt vaak als een boemerang terug. Dus loop samen met de burger en demonstreer voor de toekomst van de jeugd, uw kinderen, uw kleinkinderen.

 

Uw Duitse collegae gingen uw voor.

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

 

Vm lid Korps Rijkspolitie

Vm raadslid


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.