Het is mooi geweest.

Gepubliceerd op 13 september 2020 om 10:38

Mooi geweest in de vorm van, we hebben lang genoeg in redelijke vrede samen op deze planeet vertoeft.

Sinds de oprichting van de Europese Unie (EU), die zelf om het hardst riepen en roepen dat zonder hen de vrede in gevaar was/is, zijn spanningen enorm toegenomen. Dit is eenvoudig te verklaren als u maar inziet dat het Europees parlement is gevuld met beroepsidioten die maar met één ding bezig zijn. Nee, niet voor zichzelf in eerste instantie.

Ze dienen namelijk allen het kwaad, de duisternis. Zijn volkomen verblind, kennen God noch gebod meer en hebben maling aan alles en iedereen die in hun weg staat of komt te staan. Die weg van hun gaat rechtstreeks naar donkere en diepe dalen waaruit wij mensen geen terugkeer meer zullen vinden. Niet zonder hulp van een kracht zo groot, die in staat is de koude donkere deken die over de wereld komt momenteel, terug af te werpen en het tij te keren.

Helaas maar voorspelt keren dagelijks steeds meer mensen zich van Hem af, negeren Hem, geven Hem de schuld van alles dat fout gaat. Dat is ook makkelijk en voelt veilig want wat kan Hij nou doen om zich te verdedigen? Moet Hij zich wel verdedigen voor onze stupiditeit? Mogen we Hem wel de schuld geven van alles wat wij mensen al eeuwen fout doen? Steeds fouter, steeds ingrijpender?!

 

We kijken eeuwen terug om elkaar op de fouten te wijzen.

Laat hij die geen fouten heeft gemaakt door de eeuwen heen, die zonder zonde is dus, maar de eerste steen werpen.

Ja inderdaad. Er zou nu geen steen moeten worden geworpen. De realiteit is echter anders. Het is niet bij stenen gebleven. Bommen en granaten tijdens alle vormen van oorlogen, kogels. Maar ook in een tijd die we vrede noemen (75 jaar zeg even na Wereldoorlog 2….) vliegen de kogels door de straten. Worden mensen verminkt en gedood met messen en bijlen. Verwond door gebeten te worden. Door met slagwapens de hersens ingeslagen te krijgen…. Alle oerinstincten die we hebben opgedaan in de eeuwen waarin we meenden steeds meer ‘verlicht’ te raken, waarin we onszelf overduidelijk meenden te onderscheiden van de dieren, grijpen we nu terug naar alle ervaring elkaar het leven zuur te maken en elkaar te vermoorden, opgedaan in die eeuwen van ‘verlichting’.

Wij zijn van dieren, als ik de evolutie theorie er even bij haal, getransformeerd tot het meest verschrikkelijke dat rond loopt momenteel op deze aarde. Tot beesten van het ergste soort.

Compleet blind voor wat we zelf aan fouten hebben gemaakt razen we maar voort in de hoop ooit ergens ook tot een elite te kunnen gaan behoren, tot de rijken, rijkere, dat we macht, status en aanzien krijgen. In de juiste dosering. De macht, status en het aanzien dat we verdienen. Natuurlijk wel conform de dosering die we zelf bepalen.

 

De goddelozen aan de top, zichzelf door de eeuwen heen verrijkt hebbende over de lijken van de gewone man/vrouw, zichzelf ook aan de maatschappelijke top geplaatst hebbende, die hun wetten en voorschriften laten hanteren door een enorme groep mensen die zich volkomen loyaal verklaart hebben aan deze uitbuiters, zullen hun macht, status en aanzien nooit afstaan. Hele politiemachten en legers hebben ze hiervoor in elkaar gezet. Om dat te voorkomen. Eerst werden belangen versterkt of uitgebreid door het inzetten van politie en defensie naar buiten de grenzen. Tegenwoordig zien we, nu ‘vijanden’ uit het verleden niet meer bestaan, dat politie en defensie na de 75 van vrede, zich richten naar binnen ’s lands grenzen. Zich richten tot het eigen volk. De elite helpen hun macht, status en aanzien uit te breiden en te handhaven.

De reden dat ze dit doen is divers. Iedereen kan hier zo maar een eigen invulling aan geven. Maar er is één gezamenlijke noemer. Of liever deler gezien de tweespalt in alle samenlevingen. En dat is dat men de zijde van de duisternis heeft gekozen. Men keert zich liever tegen de gewone man dan tegen de almachtige elite. Men wordt liever gedood of verwond in de strijd voor het kwaad, strijdend voor de duisternis, dan voor het goede, het licht. Steeds meer mensen zullen ten prooi vallen aan de geneugten van de duisternis. Alles namelijk wat God heeft verboden mag van het kwaad wel. Soms zie je een opleving richting het licht. Nu bijvoorbeeld aangaande de gevestigde pedofilie. Voornamelijk terug te vinden binnen kerken(!) en de elite. Daar zijn ze weer!

Maar ook op ontzettend veel andere vlakken zie je verzet tegen de gevestigde orde. Maar minimaal, verspreid, weinig tot geen indruk makend. En overal onderdrukt door de dienaren van de duisternis in hun uniformen en zich onaantastbaar voelend door kreten als ‘van hulpverleners blijf je af’. Niet meer dus.

In Nederland nog wel hoor maar in andere landen ter wereld niet meer. Daar worden politieagenten in de val gelokt en doodgeschoten. Langzaamaan verplaatst de strijd zich van het ene ras naar het andere ras. We keren ons tegen hen die geacht werden ons te beschermen. Ergens te begrijpen want die bescherming is er al geruime tijd niet meer. Zowel bij politie, justitie, defensie als overheden niet meer. Daarvandaan alleen maar steeds meer vrijheidsbeperkingen, opgelegde normen en waarden die de oude vervangen, steeds meer dictatuur. De democratie, die we feitelijk nooit gekend hebben, is ter ziele aan het gaan.

Vrijheid van religie? Een veel besproken artikel in onze Grondwet, is niet meer van toepassing op onze eigen religies. We halen met scheepsladingen de vijanden van onze religies binnen, laten christenen en joden wereldwijd gewoon vermoorden, berichten er amper nog over en roepen zelfs, zingen zelfs(!) dat diegenen die onze manier van leven vervloeken en ook uitspreken deze manier van leven te zullen vernietigen, hartelijk welkom zijn in onze landen. In ons land.

 

Een dagelijks groter wordende groep landgenoten (nu even terug naar onze eigen leefwereld) blijkt enorm verblind. Mede door afhankelijkheid die gecreëerd is door indoctrinatie tijdens de opvoeding, onderwijs maar ook door allerlei maatregelen die ieder spoortje van individualiteit wegnemen. Uiteindelijk komen we uit, zijn we op weg naar, twee groepen. Politiek gezien eigenlijk best welkom nu nog. Maar binnenkort niet meer. Want dan bepaalt de grootste groep gewoon wat er met de kleinere groep gebeurd. Dan geen enkele inspraak meer, niets aan gehoor, geen enkele vertegenwoordiging. Niet binnen de politiek, niet binnen de kerk, nergens meer. Dan staan we er alleen voor. Dan is een tot een handjevol gereduceerde groep mensen op zichzelf aangewezen.

 

En dan komt het belang naar voren van het uitverkoren volk. Dan zal blijken waar de macht werkelijk is gevestigd. Waarom de krachten der duisternis nu steeds harder ook om zich heen slaan. Waarom haat jegens elkaar groeit waar je bij staat. Waarom het tegenwoordig als prijzend gezien kan/mag worden als je een ander de hersens inslaat. En dat het een grove schande is als een crimineel tijdens een aanhouding wordt neergeschoten tot dood geschoten.

Ja, dat punt hebben we bereikt. Zie Amerika. Waar gangs elkaar bevechten en gang leden elkaar aanmoedigen andere gang leden te vermoorden. Als initiatie, als toelating zelfs vereist! En je zit binnen een gang direct aan de top als je zo’n ‘blanke’ politieagent vermoord. Politie die in steeds meer landen, Nederland net zo, zich keert tegen de ‘oude normaal’ en zich laat gebruiken en misbruiken om te komen tot de ‘nieuwe normaal’.

Een ‘normaal’ die op ontzaglijk veel punten haaks staat op de oude. Dat er fouten zijn gemaakt in het verleden, eeuwen terug, denk aan slavernij, staat niet ter discussie. Maar om hier nu een halszaak van te maken en te gaan roepen zwarte levens er toe doen is ridicuul. Totaal van het padje. Alle levens doen er toe. En niet alleen mensenlevens.

 

Religie, ras, jong en oud, ziek en gezond, zwak en sterk, laag- en hoogopgeleid, arm en rijk, op alle gebieden worden tegenstellingen uitgediept en ingezet om de haat uit te diepen. En dat lukt. Want waarom zou een ander wel een groter huis bezitten en ik niet? Dat is niet eerlijk, onmenselijk, bedrog, noem het maar zoals u wilt, maar een stijgend aantal mensen is van mening dat dat wat anderen bezitten en verdient hebben middels arbeid, ook aan hen toekomt. En als het niet wordt overhandigd dan pakken we het gewoon. Desnoods ten koste van uw leven.

Kent u de ‘plaasmoorde’ in Zuid Afrika? Waar blanke christelijke boeren door Zuid Afrikanen worden vermoord uit haat? Omdat daar de blanke boeren gezien worden als overheersers die de zwarte Afrikaan uitbuiten?
Nu veel blanke Afrikaanse boeren vermoord zijn of Afrika verlaten hebben zien we de enorme gevolgen hiervan. Afrika gaat terug naar de oertijd. Honger en ziektes keren terug. Mede door, wat dan weer minder bekend schijnt te zijn, zogenaamde vaccinaties tegen ziektes die juist daardoor ontstaan. Eén van de ergste virussen die momenteel de wereld teisteren, het Bill Gates virus. De man die een leidende rol aan zichzelf heeft toegekend met toestemming van zijn ultra rijke soortgenoten, demonen van Satan die het pad voor Satan voorbereiden(!). Die in landen en werelddelen hun ziekmakende virussen uittesten. En die bij doden de boel dermate manipuleren dat ze liever zien dat zoals in Afrika, de boeren daarvan de schuld krijgen en niet hun farmaceutische vrinden. Want na het ziek maken komen ze met een vaccin dat levens red. Zo lijkt. Ze denkt men. Zo hoopt men. Als volk. Maar de werkelijkheid moet nog blijken.

Vaccinaties zijn ook een mogelijkheid om niet lichaamseigen stoffen en middelen toe te dienen. Dat kan leiden tot het volgende:

 

Openbaringen 13:16

En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;

Openbaringen 13:17

en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Openbaringen 13:18

Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

 

Hoelang laten we ons nog wijs maken dat er geen God is? Dat we onze hoop moeten vestigen op ‘mensen’. Mensen die duivels voor ons bestrijden? Dat is een verloren strijd bij voorbaat. Die ga je nooit winnen.

In de loop der tijden zijn we vrijwel ongemerkt steeds verder van het voor ons verlichte pad geraakt. Steeds meer mensen die geen God willen kennen. En die dan dus kiezen voor dat andere duistere pad. Wetenschap loopt daar ook voor 99,9% op dat pad. Wetenschap in dienst van de elite. Die onderzoeken doen die uit moeten komen binnen een vooraf bepaald kader. Doe je dat als wetenschapper niet, kom je met ongewenste uitkomsten, dan zal vrijwel nergens meer ooit een goed belegde boterham kunnen verdienen.

 

Misleiding, jaloezie, afgunst, begeerte, macht lust, status, aanzien, rijkdom, heerschappij, zeggenschap over anderen, zelfs het beschikken over leven en dood.

Zaken die niet tot ons behoren maar die we door de eeuwen heen nooit hebben losgelaten. We hebben de macht te beschikken over andermans leven zelfs uitgebreid. Zodat we deze kunnen uitoefenen, wereldwijd, middels de door ons ingekochte militairen. Want zelf zal de elite zich de handen niet bevuilen aan ons gewone stervelingen. Nee, zelfs daarvoor weten ze ‘slaven des dood’ te werven.

Eén geruststelling, u betaalt wel voor deze ‘slaven des dood’. U betaalt uw eigen onderdrukking. En de handhaving daarvan. Mogelijk gemaakt door geld. Veel geld. Door u opgehoest middels belastingen of middels slavenarbeid voor die elite.

 

Kijkt u deze video maar eens. Hoe we verblind en afhankelijk aan onze rol voldoen van slaven. Als brandstof in de economische motor der elite:

De enige manier om hieruit te komen lijkt door zelf ook schatrijk te worden. Dan kan je wat gaan betekenen? Werkelijk? Ook alleen maar als je rijke ‘soortgenoten’ dat toelaten hoor. Het is net als in de politiek. Speel je een ander deuntje, een ander ongewenst instrument? Dan geen toegang. Lekker democratisch.

 

We worden niet meer gehoord. We worden vermoord.

Want als men u hoort, bijvoorbeeld in de sociale media, en u speelt een ander deuntje of een ander (zuiver gestemd!) instrument? Dan wordt u zo maar monddood gemaakt.

Noem het censuur, noem het zoals u wil. Maar vrijheid is allang gelden overleden.

 

Er komt een moment dat de Joden, door velen verguist, gaan bepalen wanneer er ingegrepen gaat worden door een God die niemand meer wil kennen. Om sterk uiteenlopende argumenten die geen van allen als je erop doorgaat, steekhoudend zijn. Wat dan weer resulteert in scheldpartijen, verwensingen en vervloekingen. Want ongelijk bekennen? Dat is ‘not done’.

 

We zien een wereldwijde ontwikkeling waarbij Israël en het Joodse volk worden vervolgt en vervloekt. Door een enorm aantal landen en regeringsleiders. Al dan niet ‘gekozen’.

De haat is wijds. Omdat ze uit Israël komen? Omdat ze Joden zijn? Omdat ze het uitverkoren volk zijn? Omdat ze met ingang van 14 mei 1948 het hen toebehorende Bijbelse grondgebied terug kregen? ‘Vanwege wat de Duitsers ze hebben aangedaan in de jaren 1940-45’ zeggen velen dan.

De werkelijkheid is echter anders. Want dit is voorbestemd. Omschreven in de Bijbel. Geprofeteerd. Eeuwen geleden al.

De Joden zullen wijds verspreid geraken over de wereld. Om daarna terug geroepen te worden tot het Heilige land. En we zien steeds meer Joden terugkeren naar Israël. Omdat ze elders, net als Christenen, hun leven niet meer veilige zijn. Vermoord worden. Omdat ze bestaan. De acceptatie van anderen blijkt de molensteen om onze eigen nek te worden. Bij Joden en Christenen.

 

Uiteindelijk resteert een klein groepje Joden. En tot hen wenden ook Christenen zich. En die zullen zich niet langer keren tot anderen. Die zullen zich keren richting Jezus Christus en via Hem tot God. Hem vragen om bescherming, hem vragen om gerechtigheid terug te brengen. En dat gaat dan gebeuren.

Het kwaad wordt uitgeroeid, allen die dat pad zijn gegaan zullen enorm geraakt worden. En toch, ook voor hen bestaat altijd nog vergeving. Niet door ons mensen, wie denken we dat we zijn. Wij kunnen vergeven, we kunnen vergeten. Maar we zullen nooit echte absolutie kunnen verlenen. Die kunnen we alleen maar ontvangen. Moeten we dat wel willen!

 

Maar goed, voorgaande wordt door velen afgedaan als onzin, waanzin, niet bestaand. ‘Heb je weer zo’n relie gekkie’ is het dan. Best vreemd eigenlijk, iemand beoordelen tot veroordelen op iets waarvan men zelf overtuigd is dat het niet bestaat?

Dat is eigenlijk het probleem met religie. Je accepteert het of niet. Accepteer je het niet, waar kies je dan feitelijk voor? Voor het kwaad? Niet vanzelfsprekend. Er zijn namelijk veel mensen die niet zeggen te geloven maar die het woord van God vele malen beter dienen dan mensen die menen uitermate christelijk te zijn.
Voor hen die koude rillingen krijgen bij het woord ‘dienen’, blijft u het geld maar dienen, de elite, langs elitaire wet- en regelgeving uw leven leiden in de wetenschap dat er na dit leven niets meer is. Laat anderen daarbij a.u.b. wel de vrijheid te geloven dat er nog heel veel meer is? Vrijheid van religie? Van Godsdienst? Grondwettelijk vast gelegd!

 

Gelukkig is de vergevingsgezindheid van God oneindig. Net als Zijn geheugen. Want Hij is wel de enige die kan vergeven maar ook daadwerkelijk kan (doen) vergeten.

 

Uiteindelijk komt e.e.a. allemaal neer op maar één vraag.

Wat kiest u? De duisternis of het licht.

Wijsheid met uw keuze.

Want ook de meest niet religieuze mens zal toch moeten erkennen dat als we wat meer richting de 10 Gebonden zouden leven, het leven op aarde stukken aangenamer zou zijn voor iedereen. Maar 10 regeltjes, die maken het verschil.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.