Voormalige Homepage (tot 4-10-2020)

Gepubliceerd op 4 oktober 2020 om 13:52

Het Burger Collectief (hBC) wil een alternatief worden, zijn en blijven voor de parlementaire democratie. Want dat is geen democratie. Nog nooit geweest eigenlijk.

Er is ons decennia lang voorgelogen dat we inbreng hadden, dat was helemaal niet zo.

Neem verkiezingen voor de Tweede Kamer.

U krijgt een lijst voorgelegd waaruit een keuze kan maken op wie u kan stemmen. Maar die lijst is eerst samengesteld door de elite. En die zoeken alleen maar mensen voor op die kieslijst die voor hen zaken regelen. Dat dat ten koste gaat van u rechten. Democratie boeit ze niet.

 

Zo zien we over de afgelopen decennia steeds meer rechten, waar voorouders voor geknokt en gebloed hebben, opschuiven richting plichten.

Van rechten naar plichten. Met steeds verder verlies van rechten die u kwijt raakt en dan op een wijze waardoor u er niets over heeft te vertellen. Zelfs de vermeende oppositie is niet in staat ongewenste bestuurlijke maatregelen terug te draaien of tegen te houden.

Voor de verkiezingen, zo’n maand of 6 ervoor, begint het liegen. Daags na de verkiezingen blijkt dat van alle gedane beloftes en toezeggingen i.v.m. bijvoorbeeld de coalitie vorming, vrijwel niets overeind blijft. Alle verbeteringen pakken vervolgens uit als verslechteringen. Voor ons, het volk. Niet voor multinationals, politici, banken, enzovoorts.

 

Wat wil het Burger Collectief? Of liever, wat wil de democratische meerderheid?

 • Een alternatief voor de parlementaire democratie dus
 • Dat de democratische meerderheid het voor het zeggen heeft. Niet vele kleintjes meer die het beleid bepalen dus.
 • Geen politiek correct beleid maar wat goed is voor Nederland en de Nederlanders.
 • Er moet ruimte zijn voor bedrijven, natuurlijk. Maar die moeten niet voor alles gaan.
 • Uit de EU, uit de euro.
 • Betaalbare woningen, zowel koop als huur.
 • Betaalbare zorg voor alle leeftijden.
 • Betaalbare energie voorziening.
 • Veel meer eigen bevoegdheden met daaraan ook verantwoordelijkheden! Daarop wordt u ook be-, veroordeelt!
 • Een solide en goed uitgerust defensie systeem ter verdediging van Nederland en niet tegen boze burgers of bevolkingsgroepen.
 • Onderwijs zonder linkse indoctrinatie.
 • Geen banden met multinationals, ngo’s, goede doelen, enz. door overheden.
 • Minder regels, meer rechten.
 • Een verantwoordelijke overheid die ook opdraait voor haar fouten.
 • Zelf kiezen met wie we wel/geen handel drijven.
 • Uit de NAVO als de NAVO niet terug gaat naar haar oude doelstellingen.
 • Uit de VN.
 • Uit de WHO, geen sponsering meer van terreurgroepen of anderzijds buitenlandse groeperingen.
 • Geen overheidsbetutteling meer.
 • Geen 4 jaar zitting voor politici. Diegene die goed werk doet blijft, niet goed werk doen = vertrekken. Zonder banenpool, gouden handdruk, enz.
 • Politici zijn van onbesproken gedrag.
 • Politici bezitten alleen de Nederlandse nationaliteit.
 • Er worden geen gewenste samenstellingen van bestuur ‘gevormd’ omdat er bijvoorbeeld een 50/50 verdeling moet zijn tussen mannen en vrouwen. De beste persoon komt op een positie.
 • Geen invloed op bestuurlijke lagen meer door lobbyisten.
 • Een juridisch apparaat dat recht doet aan de rechten van alle burgers en niemand benadeelt of bevoordeelt.
 • Herziening van wetten moet sneller kunnen op verzoek van de democratische meerderheid.
 • Een eind aan het over het graf heen regeren v.w.b. aangegane verplichtingen en handelsakkoorden. We kunnen met alles stoppen als de democratische meerderheid zo aangeeft.
 • Een systeem dat het mogelijk maakt dat de burger rechtstreeks invloed krijgt op het politieke proces. Denk aan referenda.
 • Geen wildgroei aan politieke partijtjes meer, naar een twee partijen stelsel.
 • Een eind aan het koningshuis, we worden een republiek.
 • De Eerste Kamer gaat eruit, hiervoor een Constitutioneel Hof.
 • De Raad van State wordt gekozen door de burger voor minimaal driekwart van de samenstelling.
 • En meer….heel veel meer.

 

Maar dat bepaalt hBC niet. Evenals genoemde punten hiervoor.
U moet daar inspraak in krijgen,  hebben en houden.
U maakt deel uit van het bestuur van uw land! U stuurt middels meerderheden en hun keuzes het bestuur aan, het bestuur voert uit.

 

De genoemde punten staan dus ook niet vast, alles is altijd ter discussie te stellen. Ook genomen besluiten middels meerderheden moeten kunnen worden herijkt. Tijden veranderen, ook de publieke mening. Dus geen enkel besluit is in beton gegoten.

Gewone wetten aanpassen/invoeren/afvoeren moet sneller kunnen dan aanpassingen in de Grondwet. De Grondwet dient wel op een aantal punten herzien en gemoderniseerd te worden. En veel ingeslopen veranderingen door de parlementaire staatsgreep die nu al decennia lang gaande is, gaan er weer uit. Een pracht taak voor het Constitutionele Hof. Herijken van de Grondwet, terug naar af.

 

En natuurlijk, Nederland krijgt alle uit handen gegeven soevereiniteit terug. Als we het niet krijgen gaan we het halen. Geen rechter van wat voor instantie dan ook die ons onze rechten nog kan afnemen zonder dat wij als volk hierover ons hebben mogen uitspreken.

 

Ziet u hier ook de voordelen van? Mee bouwen? Uw mening ventileren, kenbaar maken, ter discussie stellen?
Stuur dan middels de Contactpagina uw inbreng toe. Wanneer er zaken in staan die verschil kunnen betekenen dan zullen ze zeker in de blog opgenomen worden. Dan kan dus iedere Nederlander er kennis van nemen en iedereen kan e.e.a. vanaf daar delen.

 

Als e.e.a. gaat draaien kunnen we overwegen om een forum te gaan draaien om de communicatie centraal te houden. Maar eerst maar eens kijken of er überhaupt interesse is voor veel meer democratie.

 

Zegt het voort, volg hBC op Twitter, meer sociale platforms draai ik niet meer. Juist om de boel centraal te houden. Maar als u elders zaken wilt delen of ter discussie wil stellen, ga uw gang! Zorg dat ook elders de discussie gaat beginnen over hoe we Nederland weer op de kaart zetten. Het duiden van wat er allemaal fout zit heeft nu wel lang genoeg geduurd, we gaan aan de wederopbouw beginnen. Als democratische meerderheid.

 

Eén ding dient wel duidelijk te zijn vooraf. hBC zal nooit een politieke partij worden. Dan worden we een onderdeel van datgene wat nou net het probleem is. hBC heeft als opzet het probleem aan te pakken en op te ruimen, niet om er deel van uit te gaan maken.

 

TonhBC


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.