Geachte Senatoren (3) - geen NOODWET

Gepubliceerd op 24 oktober 2020 om 12:01

De mailadressen van de leden van de Eerste Kamer kan u terugvinden voorafgaand aan de publicaties van Geachte Senatoren 1 en 2.

Geachte Senatoren (3)

 

Nogmaals onderstaand zeer goede redenen om u in te laten zien dat er geen NOODWET noodzakelijk is en dus ook niet door uw kamer kan/mag worden goedgekeurd.

 

U weet als geen ander hoe lastig het is om middelen vrij te maken voor bijvoorbeeld innovatie of andere zaken die de werkgelegenheid een impuls geven.

 

Tot mijn verbazing investeren we nu al vele miljarden om de economie te vernietigen, met als argument dat we daarmee onze ouderen beschermen tegen het corona-virus.

 

  1. Afgelopen vrijdag lezen we op teletekst pagina 106, dat KLM 35.000 duizend banen schrapt en de toeleveranciers meegeteld komt het NOS uit op het ontslag van 60.000 mensen.
  2. Uit de statistieken kunnen we zien dat in de horeca op 20 januari 2020 466.000 mensen werkzaam zijn.

Bij het wegvallen van die werkgelegenheid, zoals gecalculeerd door het CBS van 70-80%, komen er afgerond tussen de 326.000 en 372.800 mensen zonder inkomen te staan.

 

Verder zal een groot deel van de toeleveranciers zoals transportbedrijven, voedselindustrieverzorging, wasserijen etc.  nog eens een substantieel groot deel mensen zonder werk opleveren. De schattingen daarin zijn deels zo groot als de aantallen van KLM en Horeca bij elkaar. Daar hoeft men geen econoom voor te zijn om dat te becijferen.

Dat levert een ontslaggolf op van minimaal 864.000 personen: landgenoten die hun baan, hun bestaan en hun toekomst zien verdwijnen. Diverse media berichten al dat we er volgend jaar meer dan EEN MILJOEN mensen zonder werk of baan erbij hebben.

De gevolgen voor het UWV zijn enorm en die kostenpost zal schrikbarend toenemen en een ongeëvenaarde aanslag op onze balans tonen.

Uit een artikel van het blad Binnenlands Bestuur kan ik me nog herinneren dat de kostenpost in 2004 voor ambtenaren gecalculeerd werd op € 118.320.- euro.

De loonsom voor extra personeel bij het UWV zal minimaal toenemen met 40.000 maal € 118.320 zijnde 4.7 miljard

De uitkeringen nemen met 864.000 maal € 50.000.- euro toe zijnde 43.2 miljard. Substantieel laag ingeschat.

Laten we de collaterale schade bij de anderen sectoren nog buiten beschouwing.

 

De tot op heden genomen corona maatregelen veroorzaken een schuldenpost van minimaal 48 miljard euro. Is dan de bescherming die het Kabinet biedt aan onze ouderen verantwoord?

Zelf ben ik 68 en mijn vrouw 66 en we zouden beiden niet wensen dat we schuld zouden hebben aan het verlies van werkgelegenheid van een zo grote groep burgers.

 

Is dit de prijs die onze medeburgers moeten betalen voor een marginaal terugdringen van oudere patiënten die mogelijk besmet kunnen raken door het corona virus?

In 2015 hadden we 8600 en in 2018 9400 doden te betreuren door de griep. Met thans 6350 overledenen aan de corona liggen we ver achter de cijfers van 2015 en 2018.

Is het wenselijk dat we 48 miljard uitgeven voor een beperking van pakweg 3000 overledenen. Dat zou een bedrag zijn van € 16.000.000.- per persoon.

 

Een groot deel van uw Senatoren heeft de Mexicaanse griep nog meegemaakt die achteraf net zo normaal bleek als een zomergriep. Het schijnt dat mensen niet willen leren uit het verleden. Daarnaast zijn alle virussen en bacteriën een noodzaak voor ons bestaan. Corona bestaat al meer dan honderd jaar en komt in vrijwel elk levend wezen voor. Zelfs bij fretten, katten en honden. Laat onverlet dat we het virus pas in 1954 voor het eerst bij de mens hebben geconstateerd.

 

U kunt het Kabinet beter verplichten om de ouderen in onze verzorgingshuizen beter te verzorgen. Meer vitamine C, minimaal 3000mg per dag, 10.000 IE per dag vitamine D en 50mg zink.

Zet vervolgens de ouderen volop in de buitenlucht en als de zon schijnt, naar buiten ermee. De grootste fout is wel de ophokplicht.

 

Door alle bezuinigingen die er de laatste vijftien jaar toegepast zijn is de kwaliteit van o.a. het eten zienderogen achteruit gegaan. Eerst wordt het in een centrale gaarkeuken kapot gekookt, zodat er amper nog goede voedingswaarden inzitten. Dan wordt het naar de lokale verzorgingshuizen getransporteerd en ter plaatse gaat het nog eens in een regeneratie-oven, waardoor de maaltijd niet meer dan maagvulling is en geen enkel nuttige vitamine of mineraal (meer) bezit.

 

Dat artsen niet opgeleid zijn inzake gezonde voeding, maar eerder een medicatie voorschrijven is bekend. Tweeënnegentig procent van de mensen overlijden aan de gevolgen/bijwerkingen van de medicatie, niet aan hun ziekte. Dat het tijd wordt voor een andere benadering inzake verzorging zal u duidelijk zijn.

https://www.topics.nl/helpt-vitamine-d-tegen-corona-a15162572vk/934922df004b23c53cf7a48b7221792f448bf4d66fbeb50ed7f2f9277ceb0140/?utm_term=ankeiler&referrerBrand=ad&utm_campaign=topics-integratie-ingelogd&utm_medium=referral&utm_source=AD&utm_content=topics

 

Verder ben ik deels blij dat 45 Nederlandse artsen het Kabinet gaan aanklagen voor de gezondheidsschade die de corona-maatregelen veroorzaken. Dagelijks gaan er sowieso 430 mensen dood en de aantallen van mensen die aan kanker, hartinfarcten overlijden is groter dan de tragedie van het corona-virus.

Duitse artsen hebben al becijferd dat de collaterale schade veroorzaakt door de coronamaatregelen 150.000 mensenlevens kost.

 

Het wordt hoog tijd dat we de virologen verruilen voor epidemiologen en immunologen mensen met een helikopter view. Want als men door gezonde voeding voldoende immuniteit bezit kun je niet ziek worden. Van welk virus dan ook.

Dat is alom bekend in de complementaire geneeskunde, een discipline waar ik al veel van geleerd heb.

 

Recent heeft een ziekenhuis in Nederland geconstateerd dat voornamelijk allochtonen op de IC liggen en men constateerde dat deze mensen een groot gebrek aan vitamine D hebben. Twee hoogleraren vonden dat een item om te onderzoeken. Terwijl dit alom bekend is bij mensen die werken met de complementaire geneeskunde.

Meer dan negentig procent van de Westerse bevolking heeft een giga tekort aan vitamine D.

 

Resumerend is er geen enkele aanleiding om deze Noodwet door uw Eerste Kamer goed te keuren.

 

Sjef Smeets

Columnist

Auteur

Onderzoeker

Innovator

 

Vm. raadslid

Vm. lid korps Rijkpolitie

Vm. ondernemer

Vm. klooster leerling-missionaris

 


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.