Wat zou het mooi zijn……

Gepubliceerd op 2 januari 2021 om 15:06

Denkelijk een utopie hoor maar toch, buiten dat een mens moet durven te leven moet een mens ook dromen durven na te jagen.

Een droom, één van de velen mijnerzijds, is dat we na eeuwen tot decennia lang geleefd te hebben onder diverse vormen van dictatuur, nu eindelijk een keer richting ware democratie zouden mogen gaan.

 

Ter verduidelijking, alle voorgaande vormen van politiek bestuur die de wereld heeft gekend vanaf eigenlijk dag 1 zijn gebaseerd op zeggenschap door de sterkere over de zwakkere. In de loop der eeuwen zijn daar wat verfijningen op losgelaten om zo te pogen de dictatuur weg te stoppen onder woorden als (parlementaire) ‘democratie’, via communisme richting dictatuur en alle andere bestuurlijke vormen die de elite in eeuwen hebben toegelaten.

Met ieder politiek systeem dat verkocht wordt als dienstbaar aan een volk blijkt keer op keer, het kan soms even duren, dat van enige dienstbaarheid geen sprake meer is. Dit vooral veroorzaakt door een heersende macht die vanaf dag 1 alles en iedereen continu heeft weten te belazeren en besodemieteren. Middels list, leugens, bedrog, haat zaaien, afgunst, jaloezie, tweespalt veroorzakende en een enorm scala aan andere zaken die voor het oprapen liggen om vooral verdeeldheid in stand te houden en uit te breiden.
Want immers, verdeel en heers.

Zonder verdeeldheid zal er nooit geheerst kunnen worden!

De satanische bestuurlijke lagen van nu, begin 2021, laten het ware duivelse gelaat steeds openlijker zien ook. Puur gebaseerd op het feit dat wij als volkeren van planeet aarde volledig uitgespeeld worden tegen elkaar, rijk tegen arm, ziek tegen gezond, jong tegen oud, op alle fronten die er te vinden zijn. Maar met name de strijd tussen de elite en het gepeupel is er eentje die alle aandacht zou moeten opeisen.
Helaas is dit niet zo. Mogelijk gemaakt door een media die ziel en zaligheid heeft verkocht aan de heersende klasse. En dat ‘moesten’ ze doen omdat ze anders geen geld zouden ontvangen om overeind te blijven? Letterlijk dus ziel en zaligheid verkocht!

 

Bijbels gezien begon het met de openbaring van Satan. Die Eva verleide om een hap van die appel te nemen. Of was dat een Apple? En op haar beurt verleide Eva Adam die ook een hap nam. Het begin van het begrip ‘hel op aarde’. Nog even Bijbels. God was toen zeer dichtbij, aanspreekbaar zelfs. En Hij riep Adam en Eva ter verantwoording. De zondeval was een feit. Het paradijs werd gesloten. Van paradijs op aarde naar de hel op aarde. Met één hapje van een Apple….euh, appel. Hoe de rib uit mijn lijf mijn ondergang werd. De ondergang van hem die geschapen was naar Gods evenbeeld.

 

Anderzijds, menselijk gezien, kent u misschien wel de zegswijs dat ‘achter iedere grote man een minstens even grote vrouw staat’. Heel mooi gezegde natuurlijk maar als je dat doet zonder te definiëren wat een grote man is dan blijft die grote vrouw ook een vraagteken. Grote mannen? Cesar? Napoleon? Gandhi? Hitler? Koningen? Kasteelheren? Baron en/of graaf? Stalin? Obama? Trump? Mandela?

In dit zeer korte rijtje valt hopelijk al één ding gelijk op. Met uitzondering van Gandhi waren alle anderen niet bepaalt leiders die een vredevolle periode hebben ingeluid. Oorlogen, moordpartijen, verkrachtingen…zoals te doen gebruikelijk als mensen door oorlog en ellende terugvallen tot het niveau van primaten dus. Alleen Gandhi niet. Een voor velen groot man die een uitgehuwelijkte vrouw kende. Een normaal gebruik in zijn tijd in India en nu nog steeds.

Maar waar vrijwel alle andere de geschiedenisboekjes haalden door wreedheden en misdaden tegen de mensheid, was het handjevol niet wrede mensen ruimschoots in de minderheid. Vergelijkt u dat eens met heden ten dage. Waar je toch ook veel hoort zeggen dat alle geweld en wreedheden van links komen of mede door links mogelijk gemaakt zijn.

 

2021 jaar geleden kwam, terug nog even naar de Bijbel, Jezus Christus op de wereld. De zoon van God was volgens de Bijbel lijfelijk aanwezig.

Voor de duur van 30 (33?) jaar was Hij onder ons zo gezegd. En stierf aan het kruis om onze zonde weg te nemen. En die waren ruimschoots aanwezig! Waren??

Nog steeds kent de mens een levenspad dat door de eeuwen heen doordrenkt is met bloed.

 

De mens is, evolutionair gezien, de enige soort op aarde die in staat geacht mag worden om zichzelf ettelijke malen uit te roeien. Middels kernwapens zelfs meerdere keren. Als soort die bovenaan iedere voedselketen staat die we maar kunnen vinden zou je je toch moeten afvragen of aan de hand van die waarheid we onszelf toch boven de beesten verheven mogen voelen. Boven de dieren zeker niet. Maar aangezien we nu al voor ons plezier en vermaak op dieren jagen om trofeeën boven de openhaard te hebben hangen maakt mij meer duidelijk dat we door de eeuwen heen steeds verder van alles wat ooit goddelijk heette te zijn, af zijn komen te staan.

 

De mens van nu, instaat zichzelf en vrijwel alle leven op de planeet te vernietigen, zal dat nooit mogen. Ook al is het alleen maar omdat dit nooit toegestaan wordt. Er is er namelijk maar één die de aarde zal gaan vernietigen. En dat is niet om aan de macht te komen of te blijven maar dat is om de satanisten en Satan de macht af te nemen. Geef er alle draaien aan die u wil, als diersoort volgens de evolutie theorie, het Darwinisme) heeft de mens volkomen gefaald ten opzichte van de plek die hij zichzelf toedicht op deze planeet. Als ware wij de echte, enige en ware heersers.
En wat een vreselijke puinhoop hebben we er (van) laten maken zeg. Door soortgenoten? Of toch door satanisten?

Nou gaat het mij persoonlijk veel te ver om anderen tot ‘soortgenoten’ te bestempelen die feitelijk pure satanisten zijn. Boodschappers en brengers van het kwaad. Als je dat volgens het Darwinisme zou bekijken dat zouden er twee soorten mens zijn lijkt me.

Hen die het kwaad, de duisternis, volgen en diegenen die het licht, het goede, volgen.

En die tweedeling is precies wat van toepassing is ook!

Darwinisten die de evolutietheorie aanhangen en ook zonder blikken of blozen God als niet bestaand betitelen, die God dood verklaren en zijn volgers tot geloofsfanaten veroordelen, zijn het omgekeerde van de ooit heersende kerkelijk leiders uit het verleden. Die mensen tot ketters en heksen verklaarden om hun vrijgevochten gedachtegang en het uitspreken van hun theorieën.

De geschiedenis herhaalt zich vrijwel letterlijk! Alleen is de invalshoek tegengesteld.

 

En daarmee kom je dan op het punt waar velen zich op beroepen. Dat God voor heel veel ellende heeft gezorgd op de wereld. Dat als Hij zoveel van mensen zou houden het niet uit te leggen is dat er zoveel leed, pijn, bloedvergieten, honger, natuurrampen en nog heel veel meer ellende te vinden is op aarde.

Maar is het niet erg kortzichtig om daarvan God de schuld te geven? Er makkelijk ook? Want wie voeren nou die oorlogen? Waar vinden oorlogen hun ‘oorsprong’? Waar gaan oorlogen nou eigenlijk over of om?
Niet om andere volkeren er toe te dwingen om tegen hun zin in voor beter eten en drinken te gaan zorgen, of een betere gezondheidszorg na te streven. Nee, de strijd die tot oorlog leidt, is er altijd eentje die gaat om het onderwerpen van anderen. En het in bezit krijgen van rijkdommen, al dan niet natuurlijk van oorsprong, die anderen door hun geografische woonlocatie bezitten. Bloeddiamanten in Afrika, goud, titanium, uranium, olie, gas en nog meer grondstoffen die het kennelijk waard zijn om voor te vechten. Het roepen van het verdedigen van vrijheden die andere volken worden afgenomen is een pure leugen. Er zijn andere manieren om in zo’n geval dictators die de macht grijpen en een volk gaan onderdrukken, tot andere gedachten te brengen. VN resoluties bijvoorbeeld.

Maar daarmee zetten we de wapenindustrie, met de stevigste lobby ter wereld, buitenspel. En dat is iets wat Satan weer niet toelaat. Want een lekker potje oorlog voeren staat hem wel aan. Dat we elkaar op de meest beestachtige wijze afslachten om iets dat een ander toebehoord af te nemen. Omdat de oorspronkelijk bezitter het niet vrijwillig afstaat en omdat die bezitter er iets voor terug wil zien? Omdat zo’n bezitter eigenlijk op economische wijze meer inkomsten wil voor zijn land en volk? En de niet bezitter meent dat de wel bezitter asociaal is omdat ‘tie niet wil delen?

We voeren daar bovenop ook nog eens als burgers van de vele landen die de wereld rijk is (ook hier verdeel en heers), waarbij al die landen hun eigen cultuur willen, hun normen, waarden, wetten en nog veel meer waarvoor hun leiders bereid zijn om voor behoud oorlog te voeren. Eeuwenlang is dat zo geweest. En nog steeds. Middels gewapend geweld, van knots en speer naar atoomwapens, bezit nemen van wat je wil hebben. Triljarden worden er jaarlijks uitgegeven om de sterkste zijn. Op voorhand! Een fractie van zoveel geld zou zoveel ellende op de aarde kunnen doen afnemen. Zelfs volkomen kunnen wegnemen! En dan gaan er miljarden naar landen in nood. Wat doen die ermee? Precies, die geven het uit aan bewapening. Niet aan zorg, eten, drinken, medicijnen. Alsof daar nog nooit iemand beter van is geworden? Van wapens en wapenwedlopen wel dan??

 

Eén ding is wel heel duidelijk.

Waar vroeger middels gewapend geweld gepoogd werd anderen te dwingen zich te onderwerpen en hun rijkdommen af te staan (eenmaal veroverd was van delen geen sprake meer) is er nu op een heel andere wijze een oorlog aan het ontstaan.
Een oorlog die nog veel meer gebruik gaat maken van het verdeel en heers principe. Een satanisch gebruik dat nu ingezet wordt om, vooral middels het aanjagen van ongezonde porties angst, mensen ervan te overtuigen dat ze dood kunnen gaan. Nou is één ding vanzelfsprekend hier aan. Je kan niet alleen dood gaan, je zal ooit doodgaan. Doordat we de zondeval hebben gekend. Die Apple weet u nog?

Daarvoor waren mens en aarde dermate goed ‘gebouwd’ dat ze tot in de eeuwigheid mee moesten kunnen. En je ziet daarvan nog steeds sporen. Mensen die ongekende leeftijden bereiken, veelal door bepaalde voeding die wel of niet aanwezig is. Maar ook op de planeet zien we dat. We spreken dan niet voor niets over een fantastisch stukje natuur dat overweldigend is. Een stukje ‘paradijs op aarde’. En vrijwel altijd gepaard gaand aan opmerkingen als ‘daar zou ik wel willen wonen’. Want we hebben het ook zo goed met onze huidige manier van leven toch? Maar voor dat stukje paradijs op aarde willen velen best zwichten. Zelfs de meest verstokte Darwinisten.

 

Nee, u hoeft niet gelovig te zijn om de connecties tussen alle ellende van nu te zien en deze te relateren aan Bijbelse profetieën. Maar ze zijn er weldegelijk. Alleen diegenen die ziende blind zijn ontkennen deze connecties. Verdommen het deze relaties te leggen. De mensen die liever gaan voor het bezit van aardse materie dan een eeuwig leven.

 

"People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the world is in chaos, is because things are being loved and people are being used.”

 

Vertaling:

 

"Mensen zijn gemaakt om van te houden. Dingen zijn gemaakt om te worden gebruikt. De reden waarom de wereld in chaos verkeert, is omdat er van dingen wordt gehouden en mensen worden gebruikt."

 

De waarheid als een koe!

 

Op de site, hier ook, vindt u een video die precies aangeeft wat daarmee bedoelt wordt. En ook hoe fout we onze kennis en wetenschap gebruiken en laten inzetten tegen ons. Want eerlijk is eerlijk, als we onze kennis en wetenschap ter beschikking zouden stellen ter algemeen nut dan zou de wereld in een paar jaar een heel andere plaats kunnen worden. Want die wetenschap, die ontwikkeling, die technologische vooruitgang, ook de medische vooruitgang, die hebben we ‘gekregen’ als de onverzadigbare lust tot exploreren. Onderzoeken. Uitvinden, verbeteren, tot het gaatje te willen gaan als we er massaal beter van kunnen worden.

En hoe jammer dat dan dat soort zaken verbonden zijn aan geld. Geld dat iemand er ergens in wil stoppen omdat die iemand dan meent dat datgene waar iedereen baat bij zou kunnen hebben, hem tot rijkdom zou moeten brengen. En niet zo’n klein beetje rijkdom! Mooie voorbeelden te over. Vooral in de wereld der medicamenten. Iemand vond jaren terug een middel tegen een kwaal uit. Nu loopt het patent (claim op alleenrecht, meer is het niet!) af. Of we passen de samenstelling aan, de naam, de gebruiksaanwijzing, en vragen opnieuw patent aan vervolgens. Of we verkopen de rechten voor heel veel geld en diegene die de rechten dan overneemt bepaald dan de prijs. Zo zien we medicijnen vele malen over kop gaan, onbetaalbaar worden, mensen die niet zonder kunnen zullen gewoon zonder moeten. Omdat diegene die de rechten overneemt alleen maar het eigen belang kent. Wat de eerste eigenaar overigens net zo voorop in het vaandel had staan hoor.

 

Duidelijk mag zijn, door de eeuwen heen is er echt niet zo heel veel verandert. Of verbetert. Niet aan het concept ‘mens zijn’ in ieder geval. Als ‘mens’ zijn we vrees ik verder af van een echt mens te zijn dan ooit te voren.

Altijd weer die vraag ‘wat zit er voor mij aan vast’ maakt alles kapot. En een aantal mensen slechts op de aarde die zich deze vraag kunnen veroorloven. Het overgrote deel van de mensheid kan slechts hopen dat er een elitaire kruimel van al die rijkdom zo af en toe van het bordje der elite valt en wat in de val niet volkomen opgesoupeerd wordt door alle lagen die er in de loop der eeuwen zijn ontstaan tussen de elite en de gewone man/vrouw. De sluitpost van de elitaire begroting.

Wij dus.

En wij dus die maar niet van onze politieke verslaving af willen geraken. Politiek dat inmiddels steeds duidelijk een systeem is dat door vooral zichzelf te willen dienen meer en meer gaat voldoen aan de list, leugens, bedrog, haat zaaien, afgunst, jaloezie, tweespalt veroorzakende en een enorm scala aan andere zaken die voor het oprapen liggen om vooral verdeeldheid in stand te houden en uit te breiden. Zaken die Satan op ons mensen loslaat. En hij zag met de toestand van de wereld zoals deze nu is, dat het goed was.

 

Tot dat.

 

Dat moment is volgens velen naderbij. Nader dan ooit te voren. U kent de Eindtijden uitdrukking vast wel? Anders is onderzoek nodig. Mag uzelf doen. En geloof dan niet alles wat u leest, ziet en hoort. Want bedrog is overal. Net als angst. En angst is de slechtste raadgever als het werkelijk ergens overgaat. Daarom dat u met futiliteiten wordt bestookt, met onwaarheden vooral. Om u vooral bezig te houden met allerlei zaken die alleen maar uw zicht veld moeten vertroebelen. Opdat u nooit de waarheid meer zal zien.

En in de wereld van nu vindt u die waarheid ook niet meer. In geen enkel dag- week- of maandblad. In niet één radio- of tv uitzending. Van welke uitgever of omroep dan ook!

U vindt de waarheid nog maar op één plaats. En als u uw hart openstelt om de o zo noodzakelijke vergelijken te durven te maken, dan vergelijkt u het Woord van God met de ‘wetenschappelijke’ zaken zoals we die nu kennen. Dan ziet u ook dat de tijden zoals deze nu zijn geworden, geprofeteerd zijn. Voorspeld. En dan ziet u hopelijk ook in dat zaken zoals angst voor ziekten zoals virale infecties als corona totaal onterecht zijn. Maar dat het nu te laat is om daarin nog verandering aan te brengen.
We kunnen slechts elkaar waarschuwen voor de duivelse complotten en theorieën zoals die zich ontwikkelen. Terugdraaien of stopzetten is geen optie. Ook nooit geweest. Want als u iets dieper een Bijbel zou induiken dan zou u kunnen gaan zien, mits open minded, dat ook de huidige toestand van de wereld voortvloeit uit eeuwen voorgaande ellende en het verder van God af komen te staan dan ooit te voren.

En nee, ik durf te zeggen van mezelf dat ik geen religekkie ben. Geen geloofsgestoorde of wat voor woorden er ook aan vast te knopen zijn om in de huidige wereld toch religie weer naar voren te gaan brengen.

 

Religie heeft ons door de eeuwen heen steeds meer stromingen van zijn gaan ontwikkelen. De mens, die zich niet in de basistekst kon vinden, begon zijtakken/stromingen te maken. Met eigen geloofsboeken en eigen goddelijke wetten en regels. Daar, en daar alleen, ligt de bron van alle kwaad. Dat is dan ook een duivels iets. Want we willen meer dan de buurman, beter zijn dan collega’s, gezondheid kunnen kopen, ons leven verder kunnen verlengen dan een ander en zo heel veel meer waarin we beter willen zijn dan al die anderen om ons heen.

Het is puur eigen belang en heerszucht dat geleid heeft tot al die verschillende religieuze stromingen die ontstaan zijn omdat mensen zich niet langer aan, zeg even de 10 Geboden, wilden houden. Want een beetje moorden was toch wel nodig. Of het afnemen van andermans rijkdom als die dat niet uit eigen beweging wilde afstaan of delen. En nog wel ‘een paar puntjes’ natuurlijk.

Het is niet God of religie die ten grondslag ligt aan al het kwaad op aarde. Het is de mens zelf die meent dat strijd gerechtvaardigd is als hij maar roept dat hij dat doet uit naam van God. En inderdaad, er zijn dus nu ook religies die geweld prediken. Die het uitmoorden van mensen die anders geloven of zeggen niet te geloven, zelfs aanprijzen. En het is aan de satanistische ‘leiders’ om dit duivelse plan zover door te zetten dat we deze religies toelaten in onze eigen verscheurde landen/werelddelen. Waardoor de verdeeldheid alleen maar nog groter wordt, de haat toeneemt en alles verder op scherp komt te staan. Of dit oorlog wordt? Niemand die het weet.

 

Wat wel duidelijk is is dat er een keer ergens een einde aan zit. De wereld kan maar zoveel kwaad en duisternis bevatten. Helaas dat veel mensen al ten prooi zijn gevallen aan duivelse idiotie die de bestuurlijke machten/heersers hebben aangebracht. Willens en wetens overigens. Niemand die het kwaad toelaat of dient doet dat uit overtuiging. Alleen maar omdat hij/zij er zelf beter van denkt te worden. Omdat de duivelse top op aarde, die we vinden in een VN, WHO en NWO, dat beloven. Ook die duivelse top die wij eens per zoveel tijd mogen ‘kiezen’ zal zijn straf niet ontgaan. Daarin vinden mensen die religieus zijn rust, kalmte en een gevoel van rechtvaardigheid. Dat zie je ook aan deze mensen. Die geaccepteerd hebben dat Gods plan door niemand zal kunnen worden afgewend.
En nu zitten we dus in dat deel waarin Satan steeds openlijker zich laat zien. Hij komt zelfs op aarde. Zal wonderen verrichten gelijk Jezus. Want daaraan wil hij zichzelf meten, aan de zoon van Jahweh. En dat wordt ook zijn ondergang, Jezus heeft hem in de woestijn ook laten zien boven Satan te staan. En dit keer zal Hij hem genadeloos afstraffen en verslaan. En hem dus gedurende 1000 jaar opsluiten in de hel. Samen met allen die Satan zijn gaan volgen.

Mooie is, er is altijd voor alle vergrijpen vergiffenis te verkrijgen. Het ultieme goed. Vergelijk dat met het ultieme kwaad waar je na gebruikt te zijn in het duivelse fornuis je eeuwige bestaan mag uitzitten.

Voor velen is het begrip hel moeilijk te bevatten. Zoiets bestaat toch niet? Geen idee. Ben er nog nooit geweest. Maar ook niet in de Hemel. Je ‘gelooft’ erin of niet. Niet voor niets dat religie ook wel ‘geloof’ genoemd wordt dus.

Maar als hel zie ik liever een plaats waar geen enkel goed te vinden is, geen enkel lichtpuntje, alleen maar duisternis en kwaad. Vol pijn en ellende. Tandje erger dus dan nu al velen in de eigen veroorzaakte hel op aarde ondergaan.

 

Velen hebben het over zaken die u zelf moet onderzoeken. Doe deze dan ook maar eens. Kijken of u ook de connecties ziet tussen de tijden zoals die geweest zijn. Zowel geschiedkundig als de beschrijvingen daaromtrent in de Bijbel. En als u die connecties ook mocht zien, kijkt u dan eens naar de profetieën omtrent wat ons nog te wachten staat. Niet echt om naar uit te kijken?

Of toch wel? Eindelijk, gedurende 1000 jaar rechtvaardigheid? Geen list, leugens, bedrog, haat zaaien, afgunst, jaloezie, tweespalt veroorzakende en een enorm scala aan andere zaken die voor het oprapen liggen om vooral verdeeldheid te zaaien?

Met alleen maar de bevestiging van de waarheid? Het woord van Jahweh? Niet vertroebeld door elitaire satanisten die alleen het eigen belang kennen en dienen?

Wat mij betreft, om heel eerlijk te zijn, deze wereld van nu? U mag hem van mij hebben. En dat zeg ik terwijl ik het vergeleken met velen helemaal niet slecht heb. Ik ken nog wel wat zegeningen om te tellen. Velen niet één meer. Om wat voor reden dan ook ten prooi gevallen aan de klauwen van het beest op aarde. Losgeweekt van Het Woord, het licht niet meer ziende. En alleen die donkere wereld vol angst zou al genoeg reden moeten kunnen zijn om minstens eens wat onderzoek te gaan doen.

 

Gods zegen voor iedereen, wel of niet religieus.

En dat bij velen de oogkleppen mogen worden verwijdert opdat er weer wat ligt door de toegeknepen oogleden mag binnenvallen.

En dan? Go into the light!?

Een keuze die uzelf zal moeten maken. Niemand die u dwingt. Nooit. Alleen zal de duivel u pogen te verleiden op ongelooflijk veel manieren. Maar eenmaal die keuze gemaakt hebbende zal u in een gat terechtkomen. Een gat waar u nog maar slechts op twee manieren uit zal kunnen komen.

De eerste is door u nog meer toe te eigenen in dit leven en daartoe uw ziel en zaligheid ook aan Satan te geven.

De tweede manier is om vergeving te vragen aan Jahweh en te accepteren en geloven dat Jezus Christus is gestorven aan dat kruis om juist u van uw zonden te verlossen.
Alleen door Hem kan u verlossing vinden.

De uitgereikte hand van Hem is daar. Continu! Hij roept u zelfs! Aan u of u Hem ook wilt horen. Ook hier geen dwang. Geen verleiding.

Alleen het aanbod tot een eeuwig leven in het licht of een eeuwigheid in het duister.

 

U ziet, het grootste goed, de keuze waar u en hoe u wilt leven in de toekomst en het nu, is een keuze die we al sinds dag 1 mogen maken. Gedachtepolitie of niet, wel of geen vrijheid om die keuze te maken, dit stoffelijk bestaan nu is slechts een opstap naar een veel langer en mooier leven voor de eeuwigheid. U daden nu, alsmede alles wat u niet doet of onderneemt, bepalen uiteindelijk de eindbestemming.
Er is één troost als die eindbestemming de foute blijkt te zijn. Het besluit omtrent waar u voor de eeuwigheid zal verblijven is gebaseerd op een rechtvaardig besluit van de Rechter die u afmeet aan Bijbelse proporties maar vooral rechtvaardig omdat Hij niet kijkt naar de warboel in de hersens maar naar de ware bedoelingen in het hart.

 

Lang verhaal, nog niet lang en uitgebreid genoeg eigenlijk. Maar ‘the long version’ vindt u terug in de Bijbel. Het oudste boek ter wereld dat Gods plan vanaf dat één weergeeft. Ik mag hopen dat velen daar troost en hoop in vinden. Zeker in de troosteloze en vaak hopeloze tijden van nu. Want we zijn op weg naar dat moment van verlossing.

Alleen weet niemand, zelfs Jezus niet, wanneer die verlossing daar zal zijn. Dat weet er maar Eén. En die zit nu samen met ons in de 6e dag. De 7e dag is dat 1000-jarige rijk.

Voor bekenden met de Bijbel, het cijfer 7 is van belang. Daar is veel aan vast gemaakt!

Ook dat zal bij nadere bestudering van de Bijbel wel blijken.

En nee….ben zelf geen studie begonnen in de Bijbel. Maar vindt het wel steeds meer een uitdaging om de dagelijkse gang van zaken terug te zoeken in die Bijbel. En soms is de duidelijke verbondenheid zelfs schrikbarend qua overeenkomst.

 

Niet meer zeggen dat er niets meer te kiezen valt 😊
De enige echte keuze moeten we immers allemaal maken. Of hebben we al gemaakt.

 

Gods zegen.

 

En ook u kan het licht verder doen verspreiden door het licht te zijn.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.