Lockdown

Gepubliceerd op 20 januari 2021 om 09:30

JD Reports heeft een bijna ultieme voorspeling op dit gebied.

Hij publiceerde ergens begin (12 of 13) augustus dat op 18 september de volgende fase in zou gaan en dat heeft 'tie op de dag nauwkeurig gezien.

 

https://jdreport.com/lockdown-tot-de-zomer-en-een-avondklok-tot-bevrijdingsdag/

 

Voor diegene die dit al langer volgen kan het geen nieuws meer zijn omdat als je de Agenda 21 leest, het exact volg dit plan loopt.

 

Ik wens u allen heel veel sterkte en laten we hopen dat op 17 maart de omwenteling komt. Echter als je de peilingen moet geloven dan komt er weer een nieuw Kabinet Rutte 4.

Dan is het over en sluiten voor ondernemend Nederland, want dat heeft dat manneke Rutte een nog grotere broek aan om ons allen onder het zift door te trekken.

Vraag uw personeel maar eens of ze dan nog een toekomst hebben bij u als werkgever, als men weer op de gevestigde orde stemt. Het MKB zal bloeden, zoveel is mij wel helder.

Maar mensen wat zou ik blij zijn als ik ongelijk zou hebben.

 

Het liefst zou ik helemaal niet meer willen stemmen, maar in dit geval wordt het toch FvD omdat ik echt niets beters weet. De heersende kliek heeft al veertig jaar bewezen niet in staat te zijn ook maar iets zinnigs te hebben gedaan. Een land zonder politiek is toch een droom van me, gewoon de burger laten beslissen middels bindende referendum en wel op elk punt.

Simpel te doen, goede voorlichting in politiek cafés en dan stemt u thuis via DigiD wat u wenst. Dan hebben  we geen 1ste en 2e Kamer meer nodig.

 

Als we dat zouden doen besparen we op jaarbasis wel van mimimaal 50 miljard: Dat lijkt u veel maar ik zet hier even de berekening neer van die zienswijze.

Al netjes in 2013 berekend.

 

Liefs en blijf gezond en nadenkend,

 

Sjef.

 

  1. Ambtenarenbestand reduceren uit het Boek: Ziek van de Politiek.
    U vind het boek van Sjef in zijn geheel hier.

 

Laat helder zijn dat dit geen aanklacht is tegen de ambtenaar, maar wel de constatering dat er teveel zijn en de lasten daarvan zwaar op de schouders van de burger drukken.

 

Niet de ambtenaar is schuldig, maar een zwakke visieloze ondemocratische politieke structuur die al 40 jaar heerst.

 

Uit diverse stukken blijkt dat Nederland een ambtenarenbestand heeft van bijna 12 procent. Dat betekent dat er op een totaal bestand van 8.3 miljoen werkzame mensen er 1.2 miljoen ambtenaren zijn.

Dat komt overeen met het feit circa dat op iedere acht personen één van hen een ambtenaar is.

Is dat veel ?? Ja, dat is heel veel !!!

 

Is ook wel logisch als je bedenkt dat je iedere vier jaar een nieuwe baas krijgt die vindt dat het vorige Kabinet zaken verkeerd heeft gedaan, dat dus veranderd moet worden.

Wij zouden dus in Nederland circa 35 procent van het aantal ambtenaren naar huis moeten sturen. Voorwaar zult u zeggen, dat is nogal veel. Dat klopt.

Maar ik geef u een eenvoudige rekensom te doen. Om aan te tonen dat de werkende mensen de kosten niet langer meer kunnen betalen van de scheefgroei die er is ontstaan.

Om te berekenen wat dat ons kost ,een heldere rekensom:

De gemeente Andijk calculeerde tijdens een raadsvergadering in december 2006 met een kostenpost van € 71.- euro per uur (periode 2005) voor een ambtenaar.

 

Uitgaande van dat scenario levert dat een kostenpost op per ambtenaar van het aantal werkuren per jaar van circa 1800 uur maal die € 71 euro, schrik niet

€ 127.800.- op jaarbasis.

 

Echter uit cijfers van een artikel in het blad “Binnenlands bestuur “ bleek echter dat dit op september 2010 was opgelopen naar € 85.-. Dat komt dus neer op een kostenpost van 1800 x € 85.- =

€ 153.000.- op jaarbasis.

 

In dat bedrag zitten het salaris van de ambtenaar maar ook zijn bijkomende kosten zoals zijn  werkplek en PC, gas, water, licht en andere infrastructuur, want dat behoort ook toe aan de kostenpost in het gemeentehuis of Ministerie.

 

Berekend uit de gegevens van september 2010 zou de besparing zijn: 350.000 x 153.000,- geeft € 53.550.000.000-

ofwel  bijna 54 miljard euro per jaar zijn.

 

Let wel even op, op jaarbasis, dus jaarlijks terugkerende kosten.

 

Lijkt me toch geen kattenpis. Is besparing realiseerbaar ??

JA, maar nu nog niet, maar wel direct starten met een grote ombuiging en niet morgen. Binnen twee jaar moet dat haalbaar zijn als we zaken gaan vereenvoudigen zoals belastingaangiftes, afschaffing zorgtoeslag en woontoeslag, ziektekostenpremies.

En minder bureaucratie in de zorgsector.

 

Wil ik die mensen aan de bedelstaf ?? Nee, potverdomme, natuurlijk niet. Maar wel dat die ambtenaren aan het werk gaan in de maatschappij die geld oplevert voor de gemeenschap.

Dus een grotere bijdrage aan de maatschappij en minder kosten voor de burger.

 

Dan zul je de maatschappij anders moeten gaan inrichten en vorm moeten geven en misschien moeten de goede structuren van China dan maar eens goed bestuderen.

 

Met een groei van vijf tot tien procent per jaar levert China een goede prestatie. Laat helder zijn dat niet alles in China goed is, maar ze hebben volgens mij een goede strategie ontwikkeld waar we als Nederland verdomde veel van kunnen leren.

Als je het als China presteert om in tien jaar tijd 400 miljoen mensen aan een baan kunt helpen- ( lees het Boek van Azië van Kishore Mahbubani eens ), dan moeten wij dat toch ook kunnen met al die vermeende bollebozen die ons land rijk is.

 

En als we dan de zaken nog beter zouden organiseren op het organisatorisch en beleidsmatig niveau dan zou dat zelfs nog meer kunnen zijn, zonder dat we afbreuk doen aan de dienstverlening en uit zijn op een optimaal bestuursmatig handelen van de overheid.

 

Voegen we daarbij de besparingen die we jaarlijks kwijt zijn aan externe inhuur van allerlei adviesbureaus en adviseurs dan zou dat nogmaals een besparing opleveren van 3 miljard euro.

 

Dan zou dat een jaarlijkse besparing opleveren van

57 miljard euro.

 

Daarmee zou Nederland in één klap anno 2012 van haar noodzakelijke bezuinigingsdrift af kunnen zijn.

Dat houdt in dat we een andere maatschappij moeten vormen waarin de werkgelegenheid enorm groeit en waar de regelgeving drastisch vermindert.

Hoe gaan we die maatschappij dan inrichten zodat meer mensen een bijdrage leveren aan de maatschappij ?

 

Stel dat je de mensen in een uitkeringssituatie laat komen, daar schiet je weliswaar op korte termijn iets op, maar het levert dan nog geen geld op en ze worden er beslist niet gelukkiger van. Wel in de directe besparing op de loonkosten, maar door de toename van het aantal werkelozen moet er meer bijstandsgeld betaald gaan worden. Dus dat is niet zo slim.

 

Nee, stap voor stap gaan we de ontslagen ambtenaren inzetten om iets voor zichzelf te beginnen. Een eigen bedrijf waardoor de productie toeneemt en ze dus op termijn een wezenlijke bijdrage leveren aan ons nationaal product. Mogelijk dat we dit als staatsbedrijf doen met commerciële doelstelling.

Er moeten dan ook ontwikkelingsparken komen waarvan de aandelen niet overdraagbaar zijn. Er kan wel dividend uitgekeerd worden aan de aandeelhouders, maar ze kunnen niet verkocht worden, althans niet in buitenlandse handen terechtkomen.

 

En laten we in hemelsnaam die ontwikkelingsparken niet meer door bureaucraten en andere geleerden leiden, maar door echte werkers, creatievelingen die vol zitten met ideeën waarvan we producten maken.

 

Waarom deze stelling,  zult u vragen ?

Als we kijken wat het rendement is geweest bij het Innovatieplatform onder leiding van de heer JP Balkenende, dan is de conclusie dat het resultaat zwaar teleurstellend was. Het was gedoemd om te mislukken, omdat er teveel theoretici,  bancaire mensen en economen de dienst uitmaakten en te weinig Knutselaars, Uitvinders en  Willy Wortels etc.

 

Lees het boek: Het Innovatieplatform
door Frans Nauta

 

 

In China gaan dit soort ontwikkelingen gepaard met een grote inzet van ingenieurs en andere technici die in een wetenschapspark dag in dag uit samen op zoek zijn naar nieuwe producten. En geen andere opdracht hebben dan productontwikkeling ten bate van de productie door hun eigen volk.

 

En wie is momenteel de grootste investeerder in de wereld, juist ja China. Wie heeft het meeste overschot op de handelsbalans, juist ja China.

Wie heeft in tien jaar tijd meer dan 400 miljoen mensen extra aan het werk gekregen, juist ja China. (Lees het boek “De Eeuw van Azië”). Dus die doen het zo  slecht nog niet.

Nederland en Europa zullen, als ze niet veranderen de weg opgaan van Afrika.

Een ontwikkelingsland dat aan de rok hangt bij Azië.

Amerika staat nu al anno 2012 voor meer dan 800 miljard dollar in het krijt bij China, omdat de Chinezen de Amerikaanse overheid geld leenden. Zonder die lening was Amerika allang failliet geweest en economisch ingestort.

 

Laat ik vooral helder zijn, ik neem het de ambtenaren volstrekt niet kwalijk dat er een enorme scheefgroei is ontstaan. De volledige politiek heeft de afgelopen veertig jaar ronduit gefaald in zaken zoals effectiviteit van handelen.

Steeds weer werden er nieuwe wetten en regels bedacht die uitgevoerd moesten worden.

 

Dus de ambtenaren daarop aan kijken zou geheel onterecht zijn. En hopelijk zullen ze beseffen, dat er een andere wind moet gaan waaien wil Nederland economisch overleven.

De ambtenaar is intelligent genoeg om in te zien dat we inderdaad naar een andere structuur in de samenleving zullen moeten gaan.

Ambtenaren zijn over het algemeen mensen die voldoende opgeleid zijn en kennis van zaken hebben. Echter ze drukken teveel op de betalingsbalans van de onderneming BV Nederland.

De loonkosten zijn te hoog en een steeds kleiner wordende groep werknemers uit het bedrijfsleven moet dat ophoesten.

 

Dus er moet snel een andere invulling van hun deelname aan de maatschappij komen zodat ze geen geld meer kosten, maar geld opleveren.

Een ding is duidelijk, er zal snel en goed nagedacht moeten worden hoe dit probleem opgelost kan worden.

 

Teug naar een effectieve overheid. Desnoods met een technisch faillissement van de Nederlandse Staat waarin alle verworvenheden in een somber programma opnieuw worden vastgesteld. Hetgeen betekent dat arbeidsvoorwaarden aangepast zullen worden aan de nieuwe status van Nederland. Er zal iets moeten gebeuren !!

 

In een referendum zou u zich ook kunnen uitspreken of we deze kant op moeten gaan, of dat we op de huidige voet  verder moeten gaan. Met het risico dat het op termijn volledig mis gaat.

Maar met ieder voorstel hoe we dit probleem moeten aanpakken moet een duidelijke visie bedacht worden.

Geen vage woorden, geen loze beloften, maar een duidelijke aanpak van het probleem.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.