Draagvlak

Gepubliceerd op 25 januari 2021 om 18:32

Hoe creëer je draagvlak voor aan effectiviteit en populariteit verliezende dictatoriale regels? Je initieert totale chaos en anarchie.
Omdat de mens - althans de meeste van ons - absolute kuddedieren zijn, die vanuit zichzelf niet leiderschap of anarchistische handelingen ontwikkelen of nastreven, heb je de spreekwoordelijke lont in het kruitvat nodig om de boel te laten escaleren, en het beest dat in ieder mens aanwezig is te laten ontwaken.
Ik geloof heilig in het gegeven dat overheden - ook de 'onze' - in staat zijn doelbewust aan te sturen op een burgeroorlog door enerzijds BLM-protesten te faciliteren en anderzijds vrijheidsdemonstraties neer te slaan.
Door vreemdzame demonstaties te laten infiltreren door undercover eenheden om deze te laten ontsporen, en ja......... om de eerste steen te werpen in een walgelijke orgie van geweld.

Wij zijn op een kantelpunt gekomen waarop de bespottelijke vrijheidsberovingen niet meer geloofwaardig te linken zijn aan een griepvirus, en wij hebben een overheid die, sluw als zij is, dit heel goed in de smiezen heeft.
Hoe creëer je dan nog draagvlak voor overheidsingrijpen dat ver buiten de grenzen van moreel fatsoen en wetgeving gaat? Je zet, met medewerking van de MSM, in op totale anarchie om je eigen regels nog te rechtvaardigen.

Overheden in het 'vrije westen' hebben lang een masker van democratie kunnen ophouden, maar dit masker begint scheuren te vertonen, scheuren waaruit de walgelijkheid en verrotting van dictatuur gestaag maar niet meer te stoppen naar buiten druipt.
Waar wij burgers ons leven leiden in het licht van de bovenwereld, begeven overheden zich stelselmatig in de onderwereld via organisaties als de CIA, NSA, AIVD, MI 1 - 10 en meer van dergelijke schimmige clubjes, die meer misdaden op hun geweten hebben dan de gehele organiseerde misdaad bij elkaar.
Het is uiteraard niet voor niets dat dit soort organisaties zich in een schemerwereld begeven, hun handelingen kunnen het daglicht nu eenmaal niet verdragen.

Het eerste staaltje van een ongekende machtsgreep was 9/11 - en nee ik ga hier niet speculeren of dit een inside job was of niet - dat Amerika carte blanche gaf om alles en iedereen - zonder rechten - te vervolgen onder het mom van 'de strijd tegen terrorisme.'
Guantanamo Bay is het Auschwitz van mijn generatie, en het heeft dezelfde route gevolgd...... heel de wereld weet ervan, maar iedereen zwijgt erover.

Wij moeten af van het denkbeeld dat overheden het beste met ons voor hebben, want dit slaat ons - zeker onder het regime Rutte - stelselmatig en steeds harder in ons gezicht.
We hebben het allemaal mogen aanschouwen, het boetekleed dat Rutte aantrok bij de val van zijn kabinet, om nog geen twee weken later de toga der dictatuur om te hangen met het instellen van de avondklok, en de trap na aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire middels zijn wij-hebben-nu-nog-meer-macht 'grap.'

Dit is geen staatsman die het beste met 'zijn' volk voorheeft, dit is een dictator die in tien jaar tijd het Nederlandse volk een slipketting om de nek heeft gelegd, die nimmer meer afgeworpen gaat worden, tenzij wij MASSAAL opstaan.

Ja, ik geloof dus dat er bewust van bovenaf wordt aangestuurd op rellen, chaos en anarchie om het tanende draagvlak nieuw leven in te blazen, maar de sleutel tot het stoppen hiervan hebben wij in eigen hand.
Er zijn altijd hersenloze idioten die uit hun holen komen kruipen zodra het woord rellen maar ter sprake komt, en dat zal je altijd blijven houden.
Waar de overheid en de MSM nu echter mee bezig zijn is de protesten aan deze kleine - door factoren aangejaagde - op te hangen, en ze het gezicht van de vrijheidsstrijd te maken.
Ga hier niet in mee, keur waar mogelijk dit gedrag af maar zet vooral geweldloosheid tegenover het (overheids)geweld.
Als je een besmeurd voertuig schoonwast dan komt er steeds meer originele lak naar boven, en isoleer je het vuil ter identificatie....... en dan komen vanzelf de aanstichters van dit geweld naar bovendrijven, en het zal mij niet verbazen als dat ...... zijn (u begrijpt waar ik heen wil).

Als één man een tankcolonne kan tegenhouden, dan blijkt de menselijke wil nog steeds het sterkste wapen!

Michel Mulder.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.