De tirannieke elite

Gepubliceerd op 31 januari 2021 om 13:54

De honger naar macht en heerschappij komt ergens vandaan. Zolang de mensheid op aarde rondloopt zijn er altijd, vanaf dag één, mensen, later groeperingen, geweest die meenden voor anderen te moeten/mogen uitmaken wat goed voor hen was.

De vergevorderde overheersing heden ten dage én de slaafse houding van een veel te groot deel van het volk is daarvan een gevolg waardoor het kwade, de elite, haar gang kan gaan.

 

Zeker, er is veel verzet, steeds verbetener verzet ook. Logisch, de groep mensen die resteert in de strijd voor vrijheid lijkt steeds kleiner edoch fanatieker te worden. Daar tegenover zet de elite ‘getrouwen’ in die zich maar wat makkelijk laten ophitsen en hun haat vervolgens ook projecteren op een ieder die de elite beticht van racisme en/of discriminatie. Of rechts. Of noemt u maar op welke politiek incorrecte stromingen er te vinden zijn.

 

Staan we met de rug tegen de muur?

Nee, gelukkig niet. Juist doordat door de eeuwen heen de elite zo wijd verspreid is geraakt kennen ze steeds meer zwakke punten. Alleen heersers behouden hun macht nou eenmaal veel makkelijker dan wanneer je dat met heel veel meer moet doen. Altijd toch weer die recalcitrante figuren die de andere kant uitwillen of die het niet geheel met hun opdrachtgevers eens zijn.

Dat echter zorgt voor een enorme versplintering, een allegaartje aan groeperingen en partijen waardoor we dan het bos niet meer zien. En daar heeft de elite dankbaar gebruik van gemaakt. Met name de media die alles verziekend zeer eenzijdige berichtgeving kent maar onderschat de waarde niet van de zogenaamde vrije sociale media platforms. Die vrijwel allen in handen blijken te zijn van diezelfde elite. Juist daar ontzettend veel censuur en restricties. Bij de gerenommeerde media is dit niet meer nodig, die zijn afhankelijk van geldstromen van overheden en die overheden zijn reeds in handen van de elite.

 

Het is iets van eeuwen.

Of u nou het scheppingsverhaal aanhangt of de evolutie theorie, in beide is het een gegeven dat er vanaf dag één werd geregeerd op basis van wie fysiek de sterkste was, Die onderwierp de zwakkere. Of dode hem/haar.

Naarmate de mensheid zich ontwikkelde kwamen er andere middelen om mensen mee te onderwerpen. Van burenruzies tot strijd tussen twee dorpen in de oudheid, met knuppels, speren, pijl en boog, bijlen, de zeis en hooivork, via de uitvinding van het buskruit naar vuurwapens en uiteindelijk het splijten van het atoom.

De vooruitgang en ontwikkeling van de mensheid is nergens zo goed terug te lezen als in de ontwikkeling van mogelijkheden om elkaar naar het leven te staan mocht iemand niet naar een ander willen luisteren.

Daarin speelde naarmate de tijd vorderde allerlei instituten een steeds grotere rol in. Die trokken ook ongegeneerd de macht naar zich toe. Op vaak schofterige wijze! Denkt u maar eens aan de kerk. Die eeuwenlang mensen heeft overheerst op basis van het ‘naar de hel gaan’ als je niet luisterde naar kerkelijke regels. Regels die priesters en hogere kerkelijke leiders gewoon uit de mouw wisten te schudden.

Het gewone volk, de burgers, waren onderworpen aan soms zeer strenge regimes. En aan de top heerste één en al wantrouwen naar dat volk maar nog meer naar elkaar toe.

Dat is heden ten dage nog steeds het geval. Het onderlinge vertrouwen bij de elite is marginaal. Als het puntje bij het paaltje komt maken ze elkaar nog vele malen makkelijker het leven zuur tot dat ze elkaar zelfs afmaken, dan het gemak waarmee ze dat bij het volk doen.

Vroeger fysiek, nu geestelijk.

De wereld was vroeger wel een stuk duidelijker. Deed je iets dat tegen de heersende elite en hun regels inging, dan werd je zonder enige vorm van proces of rechtspraak vaak opgesloten, opgehangen, gevierendeeld, verbrand, verzwaard het water ingegooid of op andere vreselijke manieren gemarteld.

Nu zijn we grotendeels van het fysieke straffen af. Opsluiting nog wel maar taakstraffen en enkelbanden nemen daar veel van weg. Zo ook het al dan niet begeleid met ‘verlof’ mogen. Zeker op het gebied van fysiek straffen zijn we enorm verandert. Of dat ook de samenleving in haar geheel ten goede komt?

 

Maar die geestelijke druk dan? Die neemt namelijk enorm toe.

Niet voor niets dat het aantal verwarde mensen zo enorm is toegenomen, het aantal zelfdodingen en verwondingen zo groot is. Dat mensen soms bij het minste van geringste ontploffen, dat agressie amper meer groter kan en dat mensen gelijkgestemden zoeken om zichzelf te verzekeren van back-up wanneer nodig.

Zo hebben we vele culten en sektes zien ontstaan en weer verdwijnen. Soms zonder enig geluid, vaak met diepe impact. Massale zelfmoorden waren ‘normaal’. En heden ten dage zien we dat we van zelfdoding met culten en sektes over aan het stappen zijn gegaan naar die ander zijn hersens in te slaan. Gewoon omdat zijn huidskleur niet aanstaat, zijn religie niet deugt, zijn seksuele geaardheid niet strookt met wat ‘ik’ ervan denk. De klikmaatschappij is ook zo’n ontwikkeling. Vanachter de bijna gesloten gordijnen weten we van gekkigheid niet meer hoe we elkaar in de gaten moeten houden. Meer mensen over de vloer dan toegestaan? Na de avondklok toch naar buiten zonder hondje?

We maken onszelf helemaal gek. Of liever, we laten ons helemaal gek maken.

 

En weer die angst!

Weer die angst ja. Angst voor oorlog, virussen, hongersnood, natuurrampen, het vergaan van de wereld, klimaat, milieu en nog veel meer. Vooral de angst voor elkaar! Aangepraat en in stand gehouden door de politiek, de vazallen van de elite zijnde, en de daaraan gelieerde media.

Angst kweken, angst in stand houden, angst uitbreiden, angst tot aan het ondragelijke opvoeren. Dan vallen er ontzaglijk veel slachtoffers. Zonder ook maar als heerser één schot te hoeven lossen. Want is de angst groot genoeg, al dan niet terecht(!), er zijn altijd weer mensen die niet meegaan in die angstcultus. Die deugen niet, op voorhand al niet en mogen dus met alle middelen bestreden worden.

Hoe groter de middelen waarnaar gegrepen wordt om die groep te onderdrukken hoe meer die groep aan de winnende hand is. Want macht en heerschappij geeft de elite als het aan hen ligt nooit op. Daarom ook met enige regelmaat oorlogen. Dat zuivert de planeet van andersdenkenden maar zorgt er ook vooral voor dat de elite meer geld, macht en heerschappij naar zich toe kan gaan trekken.

Het is bijna een vicieuze cirkel. BIJNA!

Want er zal altijd een groep mensen resteren die zich blijven verzetten tegen werelddominantie. Tegen wereldheerschappij. Tegen slavernij op wereldschaal. Dat groepje strijders wordt verguisd door de volgers en onderworpenen. Maar ze weten zelf dondersgoed dat ze een strijd strijden die gerechtvaardigd is. Die meerderheid tegenover hen is er altijd geweest. Door de eeuwen heen is het nooit anders geweest. Hoe meer mensen de aarde bevolkten, hoe groter verhoudingsgewijs de tegenpartij werd. Ook de strijders voor rechtschapenheid werden qua aantal groter maar die groei ging minder hard. De duistere kanten van de wereldheerschappij weet de angst nou eenmaal enorm op te voeren. En voor steeds grotere groepen mensen, volkeren, landen, is het een gegeven geworden dat ze voor hun materiële leventje op aarde afhankelijk zijn van inkomen. Om te leven is geld nodig. Uit arbeid, uitkering, anderen een poot uitdraaien, geld betekent een kleine mate van vrijheid en zelfstandigheid.

 

Maar nu dus niet meer!

Die vrijheid en zelfstandigheid door arbeid of uitkering is aan het verdwijnen. Voor ouderen al langer een dingetje. AOW en pensioenen niet indexeren is bijna al vanzelfsprekend. Zelfs als de kassen van de fondsen nog nooit eerder zo enorm gevuld waren. Maar het is niet genoeg. We gaan nu praten over een ander stelsel. Met direct daar overheen dan kortingen. Met ruim €1800 miljard in kas is de kans op dat ontvangen waarvoor je jaren hebt gespaard (al dan niet verplicht….) nog nooit zo klein geweest.

Vadertje Drees, een ware socialist, draait zich om in zijn kist als hij ziet wat er van zijn AOW resteert. Na 40 jaar arbeid werd 65, werd 66, 67 en het einde is nog niet in zicht.

Af en toe dat een zelf veroorzaakt laboratorium virus roet in het eten gooit met het naar zich toe schrapen van al dat geld maar ach, van uitstel komt in dit geval geen afstel!

Dat geld van u rolt uiteindelijk toch wel naar hen toe.

En dan heeft de elite van de toekomst, de (klein)kinderen van de huidige heersers, nog meer om hun macht mee te consolideren. Politiek en politici kopen, machtsblokken oprichten, handelsovereenkomsten sluiten waar ze alleen zelf beter van worden en op een steeds indringender niveau die angst verspreiden.

Stijgende zeespiegels, uitstervende dieren, planten en bomen die verdwijnen, mislukte oogsten, te weinig regen, teveel regen, te warm te koud, zure regen, gaten in ozonlagen, kometen en astroïden die in zullen slaan, noemt u het maar op. U kan het zo slecht niet verzinnen of het is of zal nog ingezet worden. Of wordt dat al.

 

Pure manipulatie en indoctrinatie.

Zowel fysiek als geestelijk worden in onze samenleving van nu gegijzeld gehouden. Als moderne slaven der elite. Afhankelijk van alles wat hun productiemethodes weten uit te braken. Eten, drinken, drugs, medicijnen, alles wat u nodig heeft voor een meer of minder luxueus leventje kan u verkrijgen. Middels reclame wordt u gewezen op uw mogelijkheden. De hordes die ‘moeten hebben’ zijn gigantisch. De lust tot bezit moet worden bevredigd. Op vele niveaus. Liever, op alle niveaus. Overal waar ontwikkelingen doorgaan komen nieuwe producten op de markt die middels promotie aan de man gebracht worden. Er zijn producten waarvoor we zelfs in de rij staan. Daags voordat een product verkocht gaat worden zelfs.

Onze drang naar bezit is groter geworden dan onze drang naar een spoortje menselijkheid. Zoveel dat we nog graag zouden bezitten. Zoveel dat we nog missen. Zoveel dat we eigenlijk nog willen/moeten hebben. Zoveel nog waarop we menen recht te hebben. Zeer veel mensen zijn hieraan ten prooi gevallen. Zoveel zullen nog ten prooi gaan vallen. En zoveel mensen die de deceptie zullen leren kennen dat wanneer het gelukzalige gevoel van het eindelijk hebben van iets slechts zo kort maar kan duren. Dan is dat gevoel al weer terug. Aangewakkerd door een nieuwe auto bij de buren op de oprit dan wel door reclames die ons werkelijk overal bestoken om vooral bezittingen om ons heen te hebben.

 

Ten gronde gericht.

En zo worden we ten gronde gericht door de heersende elite. Die u met liefde willen voorzien van alles waar u meent niet zonder te kunnen of recht op meent te hebben. En mocht u even de financiële middelen niet hebben om iets aan te schaffen? Dan kan u altijd bij zo’n elitaire familie ten rade gaan en daar uzelf financieel ten gronde richten door geld te gaan lenen zodat u vooral kan bezitten.

Gezinnen en families worden op deze doortrapte wijze ten gronde gericht. En zelfs dan is het nog niet genoeg! Want hoe diep uw ellende ook is, u moet en zal terug betalen.

 

Heel mooi:

"Mensen zijn gemaakt om van te houden. Dingen zijn gemaakt om te worden gebruikt. De reden waarom de wereld in chaos verkeert, is omdat er van dingen wordt gehouden en mensen worden gebruikt."

 

Zoveel waarheid in zo weinig woorden.

We zijn met zijn allen inmiddels zover van het pad dat we als het ware dolende zijn op de planeet. Op zoek naar meer bezit. En daarbij gaan we over lijken. Soms zelfs over lijken van hen die ons eigenlijk heel na staan. Waarbij spijt amper meer voorkomt.

Ontzaggelijke veel leed is aan ons vooraf gegaan. Eeuwen aan strijd en bloed vergieten hebben ons gevormd tot wat we zijn zeggen wetenschappers dan.

Maar wat zijn we dan eigenlijk? Welke vorm hebben we dan?
Anderen op basis van eeuwen oude vermeende slavernij, zeer eenzijdig belicht, vervolgen? Tot in elkaar slaan of doden aan toe? BLM. Lid worden van groeperingen die de wereld in chaos storten? Antifa. Behoren tot een politieke klasse die heel hard poogt duidelijk te maken dat we democratisch moeten zijn en direct daarna de volksvertegenwoordigers van niet politiek correcte partijen met miljoenen volgens uitsluiten van samenwerking? Of op voorhand coalities smeden in achterkamertjes?

 

Als we deze zekerheden niet eens willen zien, durven zien, zelfs bestrijden dat dit waarheden zijn, dan zijn we geen knip voor onze neus waard.

 

Een keer moet het genoeg zijn.

En een keer zal het ook genoeg zijn. Dat punt is zo zeker als wat alleen weet niemand wanneer we op dat punt zullen komen. Maar dat genoeg een keer genoeg is staat als een paal boven water.

En laat u vooral niet ontmoedigen! Blijf positief! Blijf op uw zaak passen!

De strijd is hevig. De strijd zal ongelijk zijn. Maar de strijd is gerechtvaardigd tot in de haarvaten van iedere moderne kruisridder.

We strijden immers voor volkomen openheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, eerlijkheid, recht op geluk, recht op zelfbeschikking en zoveel moois dat het waard is om voor te strijden.

We strijden tegen zoveel kwaads, het lijkt soms best onmogelijk om die strijd te kunnen winnen. Maar, Bijbels gezien even, we strijden met het goede aan onze zijde. En doorheen heel de wereldgeschiedenis zien we dat het goede altijd overwonnen heeft.

Dat dat goede vaak achteraf doorspekt bleek te zijn met het kwaad was omdat we continu besodemieterd werden. Altijd weer die elite.
En misleiding op een dermate grote schaal, wereldwijd, door de eeuwen heen…..kan bedrog en misleiding dan nog wel puur enkel en alleen iets menselijks zijn? Zitten daar geen kwade machten en krachten achter die alle verbeelding overstijgen? Als er meer is tussen Hemel en aarde, dan zou dat momenteel wel eens zeer veel kwaadaardigs en slechts kunnen zijn. Lijkt het goede, het licht, uit te doven.

Maar juist op dat moment dat de nood het hoogt is, is de redding nabij. Zo is dat eeuwenlang al gaande en zo zal het blijven gaan.

 

Ikzelf heb met de evolutie theorie helemaal niets. Ik ga uit van de strijd tussen goed en kwaad op een niveau dat niet menselijk is. Evolutie theorie gaat uit van de menselijke strijd tussen goed en kwaad. Zo heel veel verschil zit er dus niet eens tussen. Feit is, in beide gevallen gaat de strijd tussen goed en kwaad. Licht en duisternis.

 

Blijf daarom in het licht, waar u ook in mocht geloven of vanuit gaan. Want eenmaal uzelf te hebben overgeleverd aan het kwade, de duisternis, dan staat u vanzelf een keer tegenover de krachten van licht, het goede. Die doorheen de gehele wereldgeschiedenis altijd al het kwaad hebben overwonnen. En die daar ook nooit mee zullen stoppen.

Het goede zal altijd het kwade overwinnen. Twijfelt u daar nooit aan! In plaats van twijfel zou u er beter aan doen uw bijdrage te gaan leveren en de wereld vanuit het duister terug te helpen trekken in het licht.

 

De kwade machten.

Die zijn eigenlijk vrijwel alles omvattend. Op iedere straathoek kan het kwaad u aanspreken. Tot bij uzelf in huis aan toe. En het kwaad zal zich vertonen in vele gedaantes. Van zoete lieve Gerritje tot aan figuren vergelijkbaar met Hitler aan toe.

U verleidend, u overhalend, u misleidend, u naar de mond pratend, u dingen laten zeggen die u helemaal niet wil zeggen, u verblindend, u inzicht gevend, u halve waarheden laten zien, u complete leugens voorhoudend en alles aanpakkend waarmee het kwaad u kan ontdoen van uw eeuwige geest.

Want die strijd zijn we aan het strijden.

 

Ik daag iedereen uit, juist diegenen die menen dat religie de bron is van alle kwaad, om de tijden zoals we die nu kennen en het pad naar de huidige tijden toe, eens te leggen naast profetieën uit de Bijbel. Zelfs de meest verstokte atheïsten der wetenschap kennen afvalligen dan. Wetenschappers die nooit iets met religie hebben gehad die tot inkeer komen en uitspreken dat zaken op een dergelijke schaal wel ergens georkestreerd moeten zijn. Of het nou gaat om de hel op aarde zoals we die kennen en de strijd tussen goed en kwaad of dat het gaat om de rangschikking en wetten der natuur in het ons overal omringende universum. Waar wetenschappers menen zaken nu toch tot op de bodem te hebben uitgezocht en hebben bewezen maar waar dan toch ergens in een uithoek (als dat bestaat) van het universum blijkt dat de wetten der natuurkunde daar niet opgaan.

 

In alle chaos in ons leven en het universum is altijd maar één constante geweest. Zolang de wereld bestaat, zolang de mensheid bestaat.

We zijn altijd op zoek, op zoek naar verbetering, op zoek naar het eeuwige leven. Maar zelfs als we met dat eeuwige leven om onze oren geslagen zouden worden dan nog zien we het niet. Zo diep kan het duister zijn waarin we terecht gekomen zijn.

De weg terug is altijd te vinden want in het duister van nu is, hoe zwak ook en waar dan ook, nog altijd ergens een sprankje licht, een vonkje, licht te vinden. Daar naar toe gaan is het enige wat u hoeft te doen. Niets of niemand u van dat pad laten halend.

Dat licht zal u uw pad tonen. En naarmate u uw pad gaat zal u merken dat de tegenwerking minder wordt, dat het pad steeds meer geëffend zal worden. Geen losse of missende tegels meer waarover u struikelt. Het pad wordt duidelijker, makkelijker begaanbaar. En zoals u als mens een ‘sociaal dier’ bent zal u dat willen delen. Dat pad dat u gaat. Zeker als u ziet hoe moeilijk zovelen het hebben met het pad dat ze gaan. En de toenemende hellingshoek, glibberigheid en obstakels.

Je zou ze bij hun haren willen nemen en naar uw pad willen slepen.

 

Dat dus niet. U mag erop wijzen. Maar niet verplichten. Het grootste goed wat we hebben gekregen van God is het recht op zelfbeschikking. Zelfs engelen hebben dat niet! Ieder mens moet en mag dus voor zichzelf de keuze maken welk pad hij gaat. En bij sommigen heeft het geen zin meer om ze het lichtende pad te wijzen. Die hebben hun keuze gemaakt. Daarvan zien we in rap tempo velen erbij komen. Die gaan het duistere pad. Aan u de keuze of u met de meute mee gaat.

 

Er blijven niet veel mensen over die het lichtende pad gaan. Daar is ook de Bijbel duidelijk over. Alles gebaseerd op hetgeen dat u bij elkaar raapt aan Hemelse schatten tijdens dit leven. Materie? Of toch Hemelse rijkdom?

 

Putting on the full armor of God – Trek de volledige wapenuitrusting van God aan!

 

Efeziërs 6 – 10 t/m 20

10 Ten slotte, zoekt uw kracht bij de Heer en zijn almacht.  

11 Legt de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.  

12 Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen,  

13 Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods; dan kunt ge weerstand bieden op de dag der verschrikking en staande blijven, strijdend tot het einde.  

14 Staat dan, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het harnas der gerechtigheid,  

15 de voeten geschoeid met ijver voor het evangelie van de vrede.  

16 Hanteert daarbij het grote schild van het geloof, waarmee gij alle brandende pijlen van de boze kunt doven.  

17 Neemt ook de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het woord Gods.  

18 Bidt en smeekt in de Geest bij elke gelegenheid en op allerlei wijze. Houdt daartoe nachtwaken, waarbij gij met volharding God smeekt voor alle heiligen.  

19 Bidt ook voor mij, dat mij het woord gegeven mag worden als ik mijn mond open om vrijmoedig het mysterie openbaar te maken,  

20 waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bidt dat ik het vrijmoedig mag verkondigen, zoals het mijn plicht is. 

Het licht, het goede, zal overwinnen. Omdat Hij met hen is.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.