Wat zijn de speerpunten van het Burger Collectief.

 

 1. We stoppen met de parlementaire democratie.
 2. We geven het volk rechtstreekse keuzes.
 3. Partij agenda’s en partij politiek verdwijnen.
 4. Stemmen via referenda, digitaal.
 5. Iedereen kan gekozen worden/zich verkiesbaar stellen.
 6. We voeren een Volksdemocratie in.
 7. Er komt een overgangsregering van parlementair naar Volksdemocratie.
 8. Opbouw democratie wordt gemeente>provincie>rijk.
 9. Stemrecht alleen voor inwoners van Nederland met Nederlandse nationaliteit.
 10. Partijagenda’s verdwijnen, hiervoor in de plaats komt een doorlopend ‘regeerakkoord’ dat middels referenda bijgesteld kan worden. Alleen als de meerderheid dat ook wil!
 11. Er moeten voor j) wel duidelijke grenzen komen, minimum aantal stemmen.
 12. Bij Grondwet wijzigingen is een minimum bijv. nodig van 75% van alle uitgebrachte stemmen.
 13. Niets ligt vooraf vast, ook deze punten niet.
 14. Alles is bespreekbaar, iedereen kan inbreng geven.
 15. Doel is dat niet multinationals en instituten ons regeren maar dat wij onszelf gaan regeren.
 16. Het gaat in beginsel puur om de hoofdlijnen, details zijn nog niet aan de orde.

 

Ongetwijfeld ziet u zaken die ontbreken. Het is dan ook de bedoeling dat u aan gaat vullen. Het moet niet weer een vorm van partijstelsel gaan worden waarbij één man of een klein groepje mensen een ‘plan’ maken en dat voorleggen. U weer kiezen en dan zien dat om mee te regeren alles wat beloofd en toegezegd is als sneeuw voor de zon verdwijnt.

Kijk ook eens op de rest van de website. Ook hier is inbreng nodig en noodzakelijk.

Hoofdzaak is de parlementaire democratie om te buigen naar een echte democratie waarbij de meerderheid beslist. De uitvoerende macht komt zo dicht mogelijk bij de burger te liggen, de gemeente dus. Provincie en rijk zijn faciliterend en begeleiden democratische processen.

 

Niets ligt vast, zeker niet allerlei bondgenootschappen en handelsverdragen waarvan op zijn minst twijfel aan ten gronde ligt of ze nou werkelijk bijdragen aan een beter Nederland en betere leef omstandigheden binnen onze grenzen. Wat alleen bijdraagt tot ‘prachtbanen’ voor (oud)politici kan weg. Miljarden kostende instituten gaan we tegen het licht houden. De meerderheid beslist.

 

Slotopmerking:

Het is en zal nooit de bedoeling worden om hBC om te vormen tot een politieke partij met een eigen partijagenda. Daarom is alles wat hier op de website staat ook als startpunt bedoeld. Een opzet waarop alle inbreng mogelijk is. Zonder uw inbreng geen democratie.
Inbreng kan via de kanalen hieronder of via het reactieformulier op deze pagina.